02.04.2019. ārkārats domes sēde (protokols Nr. 4)
Pasākumu kalendārs