02.09.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.6)