05.09.2011.ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.15)