07.05.2015. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.8)