09.06.2014. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 11)