13.06.2013. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)