13.10.2016. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.17)