14.04.2016. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols Nr.6)