15.03.2011. sēdē pieņemtie lēmumi ( protokols nr.4)