23.02.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.2)