24.09.2015. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.14)