24.11.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21).