24.11.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.19)