25.02.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)