26.01.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)