26.05.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)