26.05.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.10)