27.10.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.18)