29.09.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.16)