30.05.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.7)