31.01.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.1)