Aktualitātes


INFORMĀCIJA PAR NODAĻU!
2020-12-31
Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Priekules novada Lauku attīstības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).


AKTUĀLI NOTIKUMI, SEMINĀRI UN APMĀCĪBU IESPĒJAS
2020-12-30
2020-12-29
Laipni aicinām iepirkties ielu tirdzniecības laukumā (Priekulē, Aizputes ielā 18, līdzās veikalam "Top!" ) katru ceturtdienu un sestdienu no plkst. 12:00 līdz 13:00. Aicinām būt aktīviem visiem, kas vēlas pirkt un pārdot.
2020-02-18
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs piedāvā septiņu dienu ārzemju pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un mazām lauku saimniecībām uz Čehiju un Austriju no 2020. gada 31. marta līdz 6. aprīlim.
2020-02-18
25. februārī plkst. 11.00 Kalvenes pagasta pārvaldē (Skolas iela 21, Aizputes novads) notiks bezmaksas seminārs meža īpašniekiem par meža aizsardzības aktualitātēm, ES atbalsta pasākumiem MKPC 2020. gadā.
2020-02-18
7. martā plkst.10.00 Durbē, ZS "Pīlādži" notiks bezmaksas seminārs par augļu un ogu integrētās audzēšanas aktualitātēm (aptuvenais ilgums 4,0 stundas). Savās zināšanās un pieredzē dalīsies Ligita Rezgale – zemnieku saimniecības “Mucenieki” īpašniece, Latvijas augļkopju asociācijas valdes locekle un pārstāve Kurzemes reģionā.
2020-01-15
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” aicina uz Lejaskurzemes tūrisma forumu, kas notiks Nīcā ceturtdien, 20. februārī no pl.09:00 līdz 17:00.
2020-01-13
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 10. februāra līdz 10. martam.
2019-12-27
Ja stacionārās degvielas uzglabāšamas tvertnes ttilpums ir 1 m3 vai lielāks un degviela tiek izmantota savām vajadzībām, lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs) tvertne jāreģistrē valsts ieņēmumu dienestā (VID), izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS).
2019-12-05
No 2020. gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas.
2019-10-17
11. oktobrī valdība atbalstījusi finansējuma palielināšanu par 28 miljoniem eiro
2019-09-30
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.
2019-09-30
Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē.
2019-09-27
Platību maksājumu grafiks 2019. gadā (no oktobra līdz decembrim).
2019-09-27
Zemkopības ministrija (ZM) informē - lai mazinātu finansiālo grūtību slogu lauksaimniekiem, kurus skāra nelabvēlīgi laika apstākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt vienotā platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā apjomā nekā 50 procenti. Attiecīgi vienotais platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 70%, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums tiks izmaksāts 85 procentu apmērā.
2019-09-06
Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ar ES atbalstu tiek piedāvāts apmeklēt saimniecības un mežus, lai gūtu praktisku pieredzi un dalītos tajā ar citiem - gan Latvijā, gan ārzemēs.
2019-09-06
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) līdz pat 2022. gadam lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un pārtikas produktu ražošanas nozarē strādājošiem piedāvā plašas teorētisko un praktisko mācību iespējas.
2019-09-05
1. novembris - Bišu saimju skaita paziņošana Lauksaimniecības datu centram.
2019-06-14
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par dabas apstākļu postījumiem laukiem, tāpēc sniedzam skaidrojumu, kā rīkoties šādos gadījumos.
Pasākumu kalendārs