Aktualitātes


Dāvina prieku bērniem
2018-06-05
2018. gada 1. jūnijā biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” realizēja Priekules novada pašvaldības atbalstīto projektu. Startējām pašvaldības projektu konkursa sadaļā “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” ar projektu “Bērnu prieks - dāvana Latvijai”.


Kalētos aizvadīts Tvīda velobrauciens
2018-05-15
2018.gada 4.maijā Priekules novada Kalētu pagastā ar “Tvīda braucienu 2018” uzsākās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) publiskās aktivitātes.


Kalētos veidos aktīvās atpūtas laukumu
2018-05-10
Ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) atklāšanas sanāksmi 2018.gada 4.maijā tika uzsāktas projekta ieviešanas aktivitātes.


Gramzdā atklāj rotaļu laukumu
2018-05-10
28. aprīlī, kad visā Latvijā notika Lielā talka, Gramzdas pagasta iedzīvotāji strādāja Aizvīķos, topošajā Gramzdas mežaparkā un atjaunoja rotaļu laukumu pagasta centrā.


Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē
2018-05-09
27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.


Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru kārtējā tikšanās
2018-04-16
4. aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.


37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas
2018-04-11
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aprīļa sākumā apkopojusi informāciju no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!


Konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem
2018-04-05
Projekta “Kurzeme visiem” gaitā Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam.


Fitnesa cienītājas izbauda sportisku dienu
2018-03-26
10. martā “Arēnā Rīga” tika organizēta fitnesa diena. Savu meistarklasi piedāvāja paši labākie pasaules un Latvijas treneri. Visas dienas garumā bija iespēja piedalīties enerģijas pilnos pasākumos, ko izmantoja arī Priekules un Gramzdas fitnesa cienītājas.


Atbalsts ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti
2018-03-14
Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Priekules novada sociālajā dienestā var pieteikties vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.


Deinstitucionalizācijas plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām
2018-01-19
Projekta "Kurzeme visiem" gaitā izstrādāts Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam un 17.01.2018. nodots saskaņošanai visām Kurzemes pašvaldībām.


Ciemiņi Virgas pirmsskolā
2018-01-17
2017. gada 19. decembrī Virgas pirmsskolas četrgadīgo un piecgadīgo bērnu grupā uzņēma ciemiņus.


Gada pateicības balle Priekules novadā
2017-12-15
9. decembra pievakarē Priekules novada pašvaldība rīkoja Gada pateicības balli, kas tradicionāli notika Bunkas kultūras namā, kur ir novada vislielākā viesību zāle.


Kopīgiem spēkiem iepriecināt citam citu
2017-12-11
2017. gadā Priekules kultūras namā jau ceturto reizi novembra izskaņā, laikā pirms pirmās Adventes, risinājās ikgadējais labdarības tirdziņš.


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi
2017-12-01
Novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai.


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana
2017-11-07
2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku.


Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni
2017-11-07
Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.


Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē
2017-10-23
2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām.


Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai
2017-10-16
Jau vairākus mēnešus Kurzemes reģionā turpinās darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA “Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem jau ir noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem, kas šobrīd uzturas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.


Vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
2017-10-02
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.
Pasākumu kalendārs