Bunkas pagasta pārvalde

Bunkas pagasta pārvalde, Adrese: „Bunkas kultūras nams”, Bunkas pagasts,

Priekules novads, LV- 3446; tālr.63454755, e-pasts: bunka@priekulesnovads.lv

Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

PIEŅEMŠANAS LAIKI 

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E-PASTS
Pārvaldes vadītāja

Patricija
ANDERSONE

63454755

26102920

patricija.andersone@priekulesnovads.lv

Sekretāre, iedzīvotāju

reģistrēšanas speciāliste

Iveta ĶUDULE

63454755

26187171

bunka@priekulesnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze LĀCĪTE

63454740

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

koordinatore@tvnet.lv

Bāriņtiesas locekle Inese BALČUS

26392286

inese.balcus@priekulesnovads.lv
Bunkas feldšerpunkta vadītāja

Liena KAĻIŅINA

26139447  
Bunkas feldšers Juris KAĻIŅINS

29992873

 
Sociālā darbiniece

Dace VANAGA (ATVAĻINĀJUMĀ no 10.07. - 23.07., aizvieto E.DĒZNIECE, 29470883)

28397710

dace.vanaga@priekulesnovads.lv

Bibliotēkas vadītāja

Svetlana GRINBERGA

63454754

28379388

bunkasbiblioteka@priekulesnovads.lv

Krotes ciema bibliotēkas un senlietu krātuve vadītāja

 

Lita VĒKAUSE

(Priekules novada bibliotēku darba laiki atvaļinājumu laikā)

25619952

krotesbiblioteka@priekulesnovads.lv

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

Svetlana GRINBERGA

28379388

 

tadaikubiblioteka@priekulesnovads.lv

Bunkas Kultūras nama direktore

Malda ANDERSONE

29296265

maalini@inbox.lv
Kasiere Dita PUTERE 63454724 Dita.putere@priekulesnovads.lv
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita SPIĢERE  26183364

krotesskola@priekulesnovads.lv

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

Ivars PUTERS

 

29191247  
Bunkas pagasta sporta organizators      
Bunkas pagasta komunālās saimniecības pārzinis Nikolajs AFANASJEVS  28322050  
Elektriķis Zigurds GULTNIEKS 22014628  
Autobusa vadītāji

Jānis
KŅŪTS

Aivars ROSVALDS

28691120

 

26152448

 
Santehniķis Ainis
BOLDIŠS
28641544