Pieņemšanas laiki

AMATS VĀRDS,UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKI
Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija JABLONSKA

Pirmdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00

Priekšsēdētājas vietnieks Ainars CĪRULIS

Pirmdienās 9.00- 12.00

Priekules novada pašvaldības domes izpilddirektors Andris RAZMA

Pirmdienās 10.00-12.00 un 14.00-17.00

Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

Otrdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00
Ceturtdienās 8.00-12.00

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante Vizma GARKALNE

Pirmdienās  12.45-15.00

Priekules novada lauku attīstības konsultante Irina GINTERE

Pieņemšanas laikus skatīt šeit

Sociālā dienesta vadītāja Andra VALUŽE 

Trešdienās 9.00 - 12.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta KALNENIECE

Pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.30
Otrdienās 13.00 - 14.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00

Novada būvvaldes vadītāja Ineta BUTĀNE Otrdienās 10.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00