Pieņemšanas laiki

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pārvaldes vadītāja  Daiga EGLE

Pirmdienās 9:00 - 12:00

Zemes lietu speciāliste Marina KOKOVIHINA Pirmdienās 8.30 - 12.00 un 12.45 - 17.00
Sociālā darbiniece Evita DĒZNIECE

Pirmdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16:00

Trešdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16.00

Ceturtdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16.00

Bāriņtiesas locekle Antra JUSUPOVA

Pirmdienās 8:00 - 9:30