Pieņemšanas laiki

AMATS
VĀRDS, UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa  
Bāriņtiesas locekle Mārīte Sergejeva

Ceturtdienās  8.00 – 11.00     

Sociālā darbiniece Evita Dēzniece

Otrdienās 9.00-14.00 

Piektdienās 9.00 - 14.00

Feldšeres

Iluta FUTRAKA

Sandra BLUKA 

Pirmdiena  Sandra Bluka 8:00 – 12:00

Otrdiena    Iluta Futraka  15:00 – 17:30

Trešdiena   Iluta Futraka 7:30 – 12:00

Ceturtdiena  ----------------

Piektdiena Sandra Bluka  14:00 – 17:00

Pārējā darba laikā mājas vizītes.

Sestdiena, Svētdiena BRĪVS 

Zemes lietu speciāliste Marina KOKOVIHINA

trešdienās  8.30 – 12.00 un 12.30 – 16.00