Gramzdas pagasta pārvalde

Gramzdas pagasta pārvalde

Adrese: Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486
Tālr.: 63454832
E-pasts: gramzda@priekulesnovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena ceturtdiena  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdiena 8:00 - 12:00 un 12:30 - 15:30 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E-PASTS
Pārvaldes vadītājs

Dzintars KUDUMS 

28646114

dzintars.kudums@priekulesnovads.lv

Sekretāre - lietvede,  iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste

Vineta LEMKENA

63461051,

26669658

 gramzda@priekulesnovads.lv
Kasiere Sandra ARĀJA

63454779

 
Zemes lietu speciāliste

Marina KOKOVIHINA 

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv
Sociālā darbiniece Inese KRŪZA 

 63454797,

26627451

soc.gramzda@priekulesnovads.lv 
Bāriņtiesas locekle

Anita GRUNTE 

63454771,

29185579

 anita.grunte@priekulesnovads.lv
Feldšeru vecmāšu punkts Gramzdā, Aizvīķos Agrita DRIVIŅA

63454771,

29178398

 
Feldšeru vecmāšu punkts Gramzdā, Aizvīķos

Ilze PRŪSE

28707926  

Gramzdas bibliotēkas vadītāja

(Priekules novada bibliotēku darba laiki atvaļinājumu laikā)

Anita TETERE 27874025

anita.tetere@priekulesnovads.lv

gramzdasbiblioteka@inbox.lv

Aizvīķu bibliotēkas bibliotekāre

Anita TETERE

63464049

27874025

anita.tetere@priekulesnovads.lv

gramzdasbiblioteka@inbox.lv

Kultūras darba organizatore

Gunta GRUNTIŅA

20208532

ggruntina@gmail.com

Gramzdas pagasta senlietu krātuves vadītāja Skaidra KLASIŅA 28374204  
Gramzdas pagasta sporta organizators Armands BERONTS    
Komunālās saimniecības vadītājs 

Vitālijs PRIŠČEPOVS

26166608  
Elektriķis  Ivars MEDNIS  25412250  
Santehniķis Gunārs STRAZDS 20114488  
Autobusa vadītājs Voldemars GERTNERS 28611609  
Kapu pārzinis  Kārlis MALŪKS  25713955