Pieņemšanas laiki

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pārvaldes vadītājs Dzintars KUDUMS Pirmdienās 9.00 - 12.00 un 12.45 - 16.30
Zemes lietu speciāliste  Marina KOKOVIHINA

Otrdienās 9.00 - 16.00

Sociālā darbiniece Inese KRŪZA

Otrdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 16.00

Piektdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 14.00

Bāriņtiesas locekle Anita GRUNTE Pirmdienās 8.00 – 12.00