Aizvīķu baptistu draudze

 http://www.lbds.lv/draudzes/aizviku-baptistu-draudze