Aktuālie iepirkumi

 

Līguma priekšmets
(līguma veids)

Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma dokumenti

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Līguma
izpildes termiņš

Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā Virgas pagastā PNP2019/33 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

8.pielikums

LĒMUMS

26.09.2019. 08.10.2019.  Putera ZS - LĪGUMS  2297.20 EUR  30.04.2020.
Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā PNP2019/32 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

17.pielikums

18.pielikums

LĒMUMS 2. un 10.daļā

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 3.daļā

LĒMUMS 4.daļā

LĒMUMS 5.daļā

LĒMUMS 6.daļā

LĒMUMS 7.daļā

LĒMUMS 8.daļā

LĒMUMS 9.daļā

10.09.2019. 23.09.2019.      
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apgures sezonai PNP2019/31 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

26.08.2019 06.09.2019  SIA "Robus" - LĪGUMS  23,80 EUR/m3  31.12.2019.
SIA "Lateira" - LĪGUMS 26,20 EUR/m3 31.12.2019.
SIA "Unicentrs" - LĪGUMS 26,88 EUR/m3 31.12.2019.
Sociālā dienesta atbalsta centra un feldšerpunkta telpu izveidošana PNP2019/30 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums - Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

19.07.2019. 13.08.2019.      
Saimniecības preču piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm PNP2019/29 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

2.pielikums_Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

08.07.2019. 19.07.2019.

 SIA "SELDING" - 

LĪGUMS

 23268.64 EUR  25.09.2021.
Piens un piena produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm – 4.kārta PNP2019/28 Sarunu procedūra

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem tiek nosūtīti pretendentiem sarunu procedūras ietvaros.

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

02.07.2019.  24.07.2019.  AS "Tukuma piens" - LĪGUMS 33 340.89 EUR  14.08.2021.
Sociālā dienesta atbalsta centra un feldšerpunkta telpu izveidošana PNP2019/27 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums - Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

25.06.2019. 08.07.2019.  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS  -  -
Slūžu atjaunošana “Valta Birzī”, Priekulē PNP2019/26 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8.pielikums - Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

05.06.2019. 18.06.2019.  SIA "Skorpions VS" - LĪGUMS  109 884,75 EUR  14.11.2019
Piens un piena produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm – 4.kārta PNP2019/25 ATKLĀTS KONKURSS

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektonisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Informācija par reģistrāciju EIS: pieejama šeit.

Kontaktinformācija jautājumiem par EIS darbību (t.sk.par piedāvājuma elektronisku iesniegšanu): pieejama šeit.

10.06.2019. 28.06.2019.  IZBEIGTS  -  -
Lietusūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielā, Priekulē PNP2019/24 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8.pielikums - Tehniskā specifikācija un Būvprojekts

MUMS

31.05.2019 17.06.2019  SIA "Grobiņas SPMK" - LĪGUMS  36 933,32 EUR  02.09.2019.
Sienu un pamatu pastiprināšana ēkai Zviedru vārtu ielā 2 PNP2019/23 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8.pielikums-Tehniskā specifikcija un Būvprojekts

LĒMUMS

31.05.2019 17.06.2019  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS  -  -
Ielu apgaismojuma izbūve Paplakā PNP2019/22 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums-Tehniskā specifikcija

Nolikuma 11.pielikums - būvprojekts

LĒMUMS

27.05.2019. 07.06.2019.  SIA "OMS" - LĪGUMS  15 504.76 EUR  28.08.2019.
Gājēju ietves izbūve Liepājas ielā 5 un Aizputes ielā 21, Priekulē PNP2019/21 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8. pielikums - Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

23.05.2019 04.06.2019  SIA "CTB" - LĪGUMS  18 751,93 EUR  19.08.2019.
Slūžu atjaunošana "Valta Birzī", Priekulē PNP2019/20 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8. pielikums - Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

22.05.2019 03.06.2019  IEPIRKUMS IZBEIGTS BEZ REZULTĀTA    
Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā PNP2019/19 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8.pielikums - Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

13.05.2019 24.05.2019      
Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē PNP2019/18 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums-Tehniskā specifikācija

Nolikuma 11.pielikums-Būvprojekts

LĒMUMS

13.05.2019. 24.05.2019.  SIA "OMS" - LĪGUMS  15 264.42 EUR  06.08.2019.
Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā PNP2019/17 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8.pielikums - Tehniskās specifikācijas 

26.04.2019 09.05.2019  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Priekules novada pašvaldības grants autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras periodā PNP2019/16 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

LĒMUMS 4.daļā

LĒMUMS 5.daļā

26.04.2019. 10.05.2019. 1.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS  7800.00 EUR  31.08.2019.
2.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS  12000.00 EUR  31.08.2019.
3.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS  7200.00 EUR  31.08.2019.
4.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 36000.00 EUR  31.08.2019.
5.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 15000.00 EUR  31.08.2019.
Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē un Virgas pagasta Paplakas ciemā PNP2019/15 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums - Tehnsikā specifikācija iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 11.pielikums - Tehnsikā specifikācija iepirkuma 2.daļai

Nolikuma 12.pielikums - Būvprojekts iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 13.pielikums - Būvprojekts iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

23.04.2019. 08.05.2019.  1.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS  -
 2.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS  -  -
Ceļa ātrumvaļņu izbūve Priekulē un Priekules novada Bunkas ciemā PNP2019/14 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8. pielikumes - Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 9. pielikumes - Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

07.05.2019 20.05.2019  1. daļa: SIA "CTB" - LĪGUMS  2841.56 EUR  10.07.2019.
 2. daļa: SIA "CTB" - LĪGUMS  15654.90 EUR  10.07.2019.
Dīķa tīrīšana un slūžu atjaunošana "Valta Birzī", Priekulē PNP2019/13 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 8. pielikums - Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 9.pielikums - Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

25.04.2019 08.05.2019  1. daļa: SIA "Latlina" - LĪGUMS  24544,84 EUR  31.07.2019
2. daļaIEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Priekules vidusskolas ieejas portāla un ārējo kāpņu atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē, Priekules novadā PNP2019/12 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Projekts - Nolikuma 8.pielikums

10.04.2019 24.04.2019  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Ielu apgaismojuma izbūve Priekulē un Virgas pagasta Paplakas ciemā PNP2019/11 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums - Tehnsikā specifikācija iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 11.pielikums - Tehnsikā specifikācija iepirkuma 2.daļai

Nolikuma 12.pielikums - Būvprojekts iepirkuma 1.daļai

Nolikuma 13.pielikums - Būvprojekts iepirkuma 2.daļai

Papildus informācija 18.04.2019.

12.04.2019. 26.04.2019.  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Telpu remontdarbi Priekules novada izglitības iestādēs PNP2019/10 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1.daļai - Nolikuma 8.pielikums

Specifikācija 2. daļai - Nolikuma 9.pielikums

Specifikācija 3.daļai - Nolikuma 10.pielikums

Specifikācija 4.daļai - Nolikuma 11.pielikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

LĒMUMS 4.daļā

09.04.2019 23.04.2019

1.daļa - SIA "Skorpions VS" - LĪGUMS

2.daļa - SIA "Interbūve" - LĪGUMS

3.daļa - SIA "Skorpions VS" - LĪGUMS

4.daļa - SIA "Skorpions VS" - LĪGUMS

1) 3767,73 EUR

2) 6751,67 EUR

3) 11522,53 EUR

4) 4942,81 EUR

1) 09.08.2019

2) 31.07.2019

3) 09.08.2019

4) 31.07.2019

Ceļu greiderēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā PNP2019/9 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

04.04.2019. 16.04.2019.  Virginijus Karbausks - LĪGUMS  12.00 EUR par planēšanas 1 pārgājiena km

9.50 EUR par profilēšanas 1 pārgājiena km

 01.06.2021.
Priekules novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras periodā PNP2019/8 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 03.04.2019.

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 1.daļā - ATKĀRTOTS

LĒMUMS 2., 3., 4., 5. un 6.daļā

LĒMUMS 7.daļā

02.04.2019. 15.04.2019. 1.daļa: SIA "CTB" - LĪGUMS 57944.90 EUR  31.08.2019.
2., 3., 4., 5. un 6.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS - -
7.daļa: ZS "Rieksti-1" - LĪGUMS 22695.00 EUR  31.08.2019.
Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm – 3.kārta PNP2019/7 Atklāts konkurss

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektonisko iepirkumu sistēmā (EIS)- www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18587

Informācija par reģistrāciju EIS: pieejama šeit.

Kontaktinformācija jautājumiem par EIS darbību (t.sk.par piedāvājuma elektronisku iesniegšanu): pieejama šeit.

20.03.2019. 10.04.2019.      
Ceļu greiderēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā, Gramzdas pagastā un Bunkas pagastā PNP2019/6 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

22.03.2019. 02.04.2019. 1.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
 2.daļa: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" - LĪGUMS

16.73 EUR par planēšanas 1 pārgājiena km

18.31 EUR par profilēšanas 1 pārgājiena km

 01.06.2021.
 3.daļa: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" - LĪGUMS  16.44 EUR par planēšanas 1 pārgājiena km

17.17 EUR par profilēšanas 1 pārgājiena km

 01.06.2021.
Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā PNP2019/5 Atklāts konkurss

Nolikums

Būvprojekts

Papildus informācija 05.03.2019

ZĪŅOJUMS

26.02.2019 20.03.2019      
Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā PNP2019/4 Atklāts konkurss

Nolikums

Būvprojekts

Papildus informācija 05.03.2019

ZIŅOJUMS

25.02.2019 19.03.2019  SIA "Grobiņas SPMK" - LĪGUMS  139152,31 EUR  13.01.2020
Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde PNP2019/3 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

01.02.2019 13.02.2019

 SIA "Kurzemes Vārds"

LĪGUMS

 11123,28 EUR  20.02.2021
Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrāde PNP2019/2 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

04.01.2019. 18.01.2019.

 SIA "Baltkonsults"

LĪGUMS

19640.00 EUR  23.04.2020.
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apgures sezonai PNP2019/1 Atklāts konkurss

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektonisko iepirkumu sistēmā (EIS)- www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15414

IEPIRKUMĀ PIETEIKUMU IESPĒJAMS IESNIEGT TIKAI ELEKTRONISKI, IZMANTOJOT EIS. IEINTERESĒTOS PRETENDENTUS LŪDZU ŅEMT VĒRĀ, KA REĢISTRĀCIJA EIS JĀVEIC SAVLAICĪGI!

Informācija par reģistrāciju EIS: pieejama šeit.

Kontaktinformācija jautājumiem par EIS darbību (t.sk.par piedāvājuma elektronisku iesniegšanu): pieejama šeit.

08.01.2019. 28.01.2019. 1.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 7774.00 EUR 30.06.2019.
2.daļaZS "Uzvaras" - LĪGUMS 17450.00 EUR 30.06.2019.
3.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 15450.00 EUR 30.04.2019.
4.daļa: SIA  "Unicentrs" - LĪGUMS 27200.00 EUR 31.08.2019.
5.daļa: SIA  "Unicentrs" - LĪGUMS 23800.00 EUR 30.04.2019.
6.daļa: SIA  "Unicentrs" - LĪGUMS 9391.20 EUR 30.04.2019.
Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā PNP2018/22 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

13.12.2018 03.01.2019  SIA "CTB" - LĪGUMS  22957,83 EUR  21.06.2019
Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā PNP2018/21 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

26.11.2018 07.12.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Autoceļu uzturēšanas darbi 2018/2019.gada ziemas periodā Priekules novada Bunkas pagastā un Gramzdas pagastā PNP2018/20 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 10.pielikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

11.10.2018. 22.10.2018. 1.daļa: SIA "A-LAND" - LĪGUMS  3941.85  30.04.2019.
2.daļa: SIA "A-LAND" - LĪGUMS  3281.32  30.04.2019.
3.daļa: ZS "Rieksti-1" - LĪGUMS  7828.21  30.04.2019.
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonai PNP2018/19 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

LĒMUMS 4.daļā

25.09.2018 08.10.2018  1.daļa: SIA "Lateira" - LĪGUMS  1155,00 EUR  15.11.2018
 2.daļa: SIA "Lateira" - LĪGUMS 14850,00 EUR 15.11.2018
 3.daļa: SIA "Lateira" - LĪGUMS 14850,00 EUR 15.11.2018
 4.daļa: SIA "Lateira" - LĪGUMS 1650,00 EUR  15.11.2018

Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrāde

PNP2018/18 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

20.11.2018. 14.12.2018.  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde PNP2018/17 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 13.09.2018

ZINOJUMS

07.09.2018 28.09.2018 1.daļa: SIA "Robust E" 21216,50 EUR 30.10.2019
2.daļa SIA "Robust E" 9196,50 EUR 30.10.2019
3.daļa SIA "Latina Baltics" 17763,43 EUR 30.10.2019
Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2018/2019.gada ziemas periodā PNP2018/16 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma 16.pielikums

Nolikuma 17.pielikums

LĒMUMS 1.daļā

LĒMUMS 2.daļā

LĒMUMS 3.daļā

LĒMUMS 4.daļā

LĒMUMS 5.daļā

LĒMUMS 6.daļā

LĒMUMS 7.daļā

LĒMUMS 8.daļā

LĒMUMS 9.daļā

25.09.2018. 08.10.2018.

1.daļa: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" - LĪGUMS

10951.61 EUR 30.04.2019. 
2.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 3155.19 EUR 30.04.2019.
3.daļa: Raimonds Ķervijs - LĪGUMS 4838.98 EUR 30.04.2019. 
4.daļa: ZS "Uzvaras" - LĪGUMS 2676.72 EUR 30.04.2019. 
5.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA - -
6.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA - -
7.daļa: IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS BEZ REZULTĀTA - -
8.daļa: Virginijus Karbausks - LĪGUMS 2824.80 EUR 30.04.2019. 
9.daļa: Putera ZS - LĪGUMS 2182.59 EUR 30.04.2019. 
Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde PNP2018/15 Atklāts konkurss

Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

 27.07.2018 23.08.2018  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā PNP2018/14 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Projekts

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

03.07.2018 16.07.2018   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā PNP2018/13 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

05.07.2018 17.07.2018

 SIA "Videoprojekts Baltija"

LĪGUMS

 26 878,40 EUR  30.11.2018
Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā PNP2018/12 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem un LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

25.06.2018 06.07.2018   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām PNP2018/11 Atklāts konkurss

Nolikums

ZIŅOJUMS

22.06.2018  17.07.2018 1.daļa - SIA "Geton Energy" - VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  100915,60 EUR  31.08.2020
2.daļa - SIA "AJ Power" - VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 22216,50 EUR 31.08.2020
Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā SIAPN/2018/4 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Būvprojekts
(t.sk.tehniskā specifikācija)

PAZIŅOJUMS par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

--- 29.06.2018      
Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā SIAPN/2018/3 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

--- 25.06.2018

 IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Virgas pamatskolas jumta pārbūve PNP2018/10 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

9.pielikums - tehniskā specifikācija

10.pielikums - būvprojekts

LĒMUMS

LĒMUMS (2) 

 17.05.2018 29.05.2018

 SIA "Dzintars AB"

LĪGUMS

VIENOŠANĀS par grozījumiem līgumā 

 60 533,42 EUR

68 378,63 EUR
(pēc grozījumiem)

 24.08.2018

01.10.2018
(pēc grozījumiem)

Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā SIAPN/2018/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Nolikums

Skiču projekts

--- 17.05.2018

   IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Laukumu, ietvju un piebraucamā ceļa pārbūve Aizputes ielā un Dambja ielā, Priekulē PNP2018/9 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

10.pielikums (Tehniskā specifikācija)

LĒMUMS

26.03.2018 10.04.2018  SIA "A-Land" LĪGUMS  95811,38 EUR  10.08.2018
Jumta pārbūve dzīvojamai mājai "Lāčplēši" Priekules novada Bunkas pagastā PNP2018/8 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija (9.pielikums)

Būvprojekts (10.pielikums) 

Papildus informācija 10.04.2018

LĒMUMS

29.03.2018 13.04.2018

 SIA "Interbūve"

LĪGUMS

 46 729,10 EUR  31.08.2018
Ielu apgaismojuma izbūve Virgas pagastā un Priekulē PNP2018/7 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

11.pielikums (Tehniskā specifikācija 1.daļai)

12.pielikums (Tehniskā specifikācija 2.daļai)

LĒMUMS iepirkuma 1.daļā

LĒMUMS iepirkuma 2.daļā 

22.03.2018 06.04.2018 1.daļa SIA "OMS" LĪGUMS  14524,71 EUR  01.08.2018
2.daļa SIA "OMS" LĪGUMS 16355,15 EUR 17.08.2018
Priekules novada pasvaldības autoceļu remontdarbi 2018.gada vasaras periodā PNP2018/6 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS iepirkuma 1.daļā

LĒMUMS iepirkuma 2.daļā

LĒMUMS iepirkuma 3.daļā

LĒMUMS iepirkuma 4.daļā

LĒMUMS iepirkuma 5.daļā

LĒMUMS iepirkuma 6.daļā

20.03.2018 05.04.2018 1.daļa SIA "Ribetons ceļi" LĪGUMS  41075,80 EUR  27.07.2018
2.daļa SIA "JVK Grants" LĪGUMS  8280,00 EUR  15.08.2018
3.daļa SIA "JVK Grants" LĪGUMS  11200,00 EUR  31.08.2018
4.daļa SIA "JVK Grants" LĪGUMS  16408,00 EUR  27.07.2018
5.daļa SIA "JVK Grants"LĪGUMS  39000,00 EUR  31.08.2018
6.daļa SIA "Latlina" LĪGUMS  4638,50 EUR  03.07.2018
Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām PNP2018/5 Atklāts konkurss

Nolikums

NOLIKUMS ar 21.03.2018 grozījumiem

ZIŅOJUMS

23.03.2018  23.04.2018 1.daļa
SIA "Kings"
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
 180 406,00 EUR  22.05.2020

2.daļa
AS "Viada Baltija"
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

 77 034,00 EUR  22.05.2020
3.daļa
SIA "Kings"
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
 22 200,00 EUR  22.05.2020
4.daļa
AS "Viada Baltija"
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
 20 544,00 EUR  22.05.2020
Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs PNP2018/4 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1.daļai

Specifikācija 2.daļai

Specifikācija 3.daļai

Specifikācija 4.daļai

LĒMUMS iepirkuma 1.daļā

LĒMUMS iepirkuma 2.daļā

LĒMUMS iepirkuma 3.daļā

LĒMUMS iepirkuma 4.daļā

13.03.2018 27.03.2018  1.daļa SIA "Skorpions VS" LĪGUMS  9076,60 EUR  13.08.2018
2.daļa SIA "Interbūve" LĪGUMS 3462,32 EUR

28.07.2018

3.daļa SIA "Skorpions VS" LĪGUMS 3183,89 EUR 17.07.2018
4.daļa SIA "Balti Constrction" LĪGUMS 21601,53 EUR 15.08.2018
Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība Kalētos PNP2018/3 Atklāts konkurss

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

ZIŅOJUMS

08.03.2018 29.03.2018  SIA "A-Land" LĪGUMS  226375,68 EUR  19.10.2018
“Atbilstības novērtējums Vispārējai datu aizsardzības regulai Priekules novada pašvaldībā” - Cenu aptauja

Pieteikuma forma un darba uzdevums

 

LĒMUMS

- 21.02.2018.  ***  ***  ***
“IT infrastruktūras nepilnību pārbaude Priekules novada pašvaldībā” - Cenu aptauja

Pieteikuma forma un darba uzdevums

 

LĒMUMS

- 21.02.2018.  ***  ***  ***
Būvuzraudzība projekts "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" objektiem PNP2018/2 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS iepirkuma 1.daļā

LĒMUMS iepirkuma 2.daļā

05.02.2018 16.02.2018

1.daļa SIA "pro CAD" LĪGUMS

2.daļa SIA "RS Būvnieks" LĪGUMS

 

 1) 6600.00 EUR

2) 23558,70 EUR

 27.11.2018
Priekules novada lauku grants ceļa Bunka — Ziņģenieki pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai PNP2018/1 Atklāts konkurss

Nolikums

14. pielikums — Projekts "Bunka-Ziņģenieki" (pēc labojumiem)

15.pielikums — ieteicamo atbērtņu saraksts

ZIŅOJUMS

22.01.2018 22.02.2018  SIA "A-Land" LĪGUMS  336418,38 EUR  27.11.2018
Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai PNP2017/35 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 03.01.2018

14.pielikums - Projekts "Daļģu tilts"

15.pielikums - Projekts "Virgas tilts"

16.pielikums - Projekts "Kalnvēji- Sērdieņi"

17.pielikms - Projekts "Bunka- Ziņģenieki"

18.pielikums - Projekts "Kīru ceļš"

19.pielikums - Projekts "Gabaliņu ceļš"

20.pielikums - Projekts "Paplaka- Purmsāti"

21.pielikums - Projekts "Priekules pilsēta- Audari"

22.pielikums - Projekts "Gramzda-Zviedri, Alejas ceļš, Meža iela"

23.pielikums - Projekts "Dāma-Ribenieki"

24.pielikums - Projekts "Celmenieki- Stūri- Līčupes"

25.pielikums - Projekts "Laukmales iela"

26. pielikums - Projekts "Kalēti- Strautiņi"

27.pielikums - Projekts "Strautiņi- Zeltkalni- Svipsti"

28. pielikums - Projekts "Meža Siseņi - Apiņi"

29.pielikums - Ieteicamo atbērtņu saraksts

ZIŅOJUMS

18.12.2017 10.01.2018

1.daļa SIA "Rīgas tilti" LĪGUMS


5.daļa SIA "A-Land" LĪGUMS


6.daļa SIA "A-Land" LĪGUMS


7.daļa SIA "A-Land" LĪGUMS


9.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS


10.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS


11.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS


12.daļa SIA "A-Land" LĪGUMS


13.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS


14.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS


15.daļa PS "Rieksti-1 Kuršasta" LĪGUMS

 

1)261118,35 EUR 


5)155344,69 EUR 


6)42976,93 EUR 


7)57934,82 EUR 


9)89999,76 EUR 


10)81000,29 EUR 


11)186001,30 EUR 


12)55427,70 EUR 


13)31000,52 EUR 


14)91276,37 EUR 


15)26328,88 EUR 

 27.11.2018
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonai PNP2017/34 Atklāts konkurss

Nolikums

ZIŅOJUMS

22.12.2017 12.01.2018

1.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS

8400,00 EUR 31.08.2018
2.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS
16200,00 EUR 30.06.2018
3.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS
11 950,00 EUR 31.08.2018
4.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS
19200,00 EUR 31.08.2018
5.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS
15600,00 EUR 30.04.2018
6.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS
6192,00 EUR 30.04.2018
Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gadā PNP2017/33 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

04.12.2017 15.12.2017

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

LĪGUMS

 17928,00 EUR  22.06.2018
Apspriede ar piegādātājiem pirms atklāta konkursa "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izsludināšanas  *** Apspriede ar piegādātājiem

Pieteikuma forma dalībai apspriedē

Projekta apraksts

1.Projekts "Daļģu tilts"

2.Projekts "Virgas tilts"

3.Projekts "Kalnvēji- Sērdieņi"

4.Projekts "Bunka- Ziņģenieki"

5.Projekts "Kīru ceļš"

6.Projekts "Gabaliņu ceļš"

7.Projekts "Paplaka- Purmsāti"

8.Projekts "Priekules pilsēta- Audari"

9.Projekts "Gramzda-Zviedri, Alejas ceļš, Meža iela"

10.Projekts "Dāma-Ribenieki"

11.Projekts "Celmenieki- Stūri- Līčupes"

12.Projekts "Laukmales iela"

13.Projekts "Kalēti- Strautiņi"

14.Projekts "Strautiņi- Zeltkalni- Svipsti"

15.Projekts "Meža Siseņi - Apiņi"

Atbildes uz dalībnieku jautājumiem

*** 10.11.2017 *** *** ***
Būvprojekta "Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi PN/2017/KF/2 iepirkuma procedūra saskaņā ar "Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem" (08.05.2017)

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Paziņojums par rezultātu (02.11.2017)

  12.10.2017

 

   
Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2017./2018. gada ziemas periodā PNP2017/32 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

17.pielikums

18.pielikums

Lēmums iepirkuma 1.daļā

Lēmums iepirkuma 2.daļā

Lēmums iepirkuma 3.daļā

Lēmums iepirkuma 4.daļā

Lēmums iepirkuma 5.daļā

Lēmums iepirkuma 6.daļā

Lēmums iepirkuma 7.daļā

Lēmums iepirkuma 8.daļā

Lēmums iepirkuma 9.daļā

19.09.2017 02.10.2017

 1.daļa

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

LĪGUMS

 10584,01 EUR  30.04.2018

 2.daļa

SIA "JVK Grants"

LĪGUMS

 2700,07 EUR

 3.daļa

Raimonds Ķervijs

LĪGUMS

 3454,04 EUR

 4.daļa

SIA "JVK Grants"

 

LĪGUMS

 2266,16 EUR

 5.daļa

SIA "A-Land"

LĪGUMS

 4157.68 EUR

 6.daļa

SIA "A-Land"

 

LĪGUMS

 2223,20 EUR

 7.daļa

ZS "Rieksti-1"

LĪGUMS

 6707,78 EUR

 8.daļa

Virginijus Karbausks

LĪGUMS

 2354,00 EUR

 9.daļa

Putera ZS

LĪGUMS

 2297,20 EUR
Laukumu segumu izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā PNP2017/31 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1.dalai

Specifikācija 2.daļai

Papildus informācija 03.08.2017

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

28.07.2017 08.08.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Priekules aglomerācijā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Pasūtītājs: SIA "Priekules nami"

PN/2017/KF/1 SPSIL atklāts konkurss

Informatīvais paziņojums

Nolikums

Projektēšanas uzdevums

12.07.2017. 01.08.2017.   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām PNP2017/30 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Lēmums par iepirkuma 1.daļas izbeigšanu

Lēmums iepirkuma 2.daļā

Lēmums iepirkuma 3.daļā

11.09.2017 25.09.2017

2.daļa

AS "Capital"

LĪGUMS

 17525,94 EUR  10.11.2017

3.daļa

SIA "ProVision Baltic"

LĪGUMS

 1880,00 EUR  10.11.2017
Ietves seguma izbūve pie Purmsātu bibliotēkas PNP2017/29 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

12.07.2017 24.07.2017   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Kanalizācijas izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā PNP2017/28 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Projekts

LĒMUMS

12.07.2017 24.07.2017

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 57532,35 EUR  31.10.2017

Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Priekules aglomerācijā" izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Pasūtītājs: SIA "Priekules nami"

PN/2017/KF/1 SPSIL atklāts konkurss

Nolikums

Projektēšanas uzdevums

05.07.2017  31.07.2017   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Telpu remontdarbi Priekules mūzikas un mākslas skolā PNP2017/27 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums 

Specifikācija

Lēmums

27.06.2017 10.07.2017

 SIA "SK Transports"

LĪGUMS

 1562,91 EUR  25.08.2017
Telpu remontdarbi Gramzdas pamatskolā PNP2017/26 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

20.06.2017 03.07.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Telpu remontdarbi Gramzdas pamatskolā PNP2017/25 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

19.06.2017 03.07.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Telpu remontdarbi Gramzdas pamatskolā PNP2017/24 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

09.06.2017 20.06.2017   IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Laukumu un ietvju bruģēšana Priekules novadā PNP2017/23 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1. daļai

Specifikācija 2. daļai

Specifikācija 3. daļai

Specifikācija 4. daļai

LĒMUMS iepirkuma 1.daļā

LĒMUMS iepirkuma 2.daļā

LĒMUMS iepirkuma 3.daļā

LĒMUMS par iepirkuma 4.daļas pārtraukšanu

07.06.2017 19.06.2017

 1.daļa

SIA "SK Transports"

LĪGUMS

 5285,21 EUR  11.08.2017

2.daļa

SIA "A-Land"

LĪGUMS

 9518,73 EUR  31.08.2017

3.daļa

SIA "A-Land"

LĪGUMS

 14934,93 EUR  31.08.2017
Dzīvojamo telpu pielāgošana pirmsskolas vajadzībām Krotes Kronvalda Ata pamatskolā PNP2017/22 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

11.pielikums - tehniskā specifikācija

12.pielikums - skaidrojošs apraksts

13.pielikums - rasējums AR-1

14.pielikums - rasējums AR-2

Papildus informācija 09.06.2017

LĒMUMS (1)
LĒMUMS (2)

02.06.2017  14.06.2017

 I/K "Vertikāle 2005"

LĪGUMS

 36 221,58 EUR  25.08.2017
Siltumtrases izbūve Priekules novada Gramzdas pagastā PNP2017/21 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Projekts

LĒMUMS

 05.06.2017 16.06.2017

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 47 647,55 EUR  20.09.2017
Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs PNP2017/20 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1. daļai

Specifikācija 2. daļai

Specifikācija 3. daļai

Būvprojekts 3 daļai

Lēmums iepirkuma 1. daļā(atcelts)

Lēmums iepirkuma 1.daļā

Lēmums par iepirkuma 2.daļas pārtraukšanu

Lēmums iepirkuma 3.daļai

06.06.2017 19.06.2017

 1.daļa 

SIA "Interbūve"

LĪGUMS

 4089,23 EUR  27.08.2017
2.daļa - IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    

3.daļa

SIA "Skorpions VS"

LĪGUMS

 2503,62 EUR

 22.08.2017

Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs PNP2017/19 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1. daļai

Specifikācija 2. daļai

Specifikācija 3. daļai

Specifikācija 4. daļai

Specifikācija 5. daļai

Specifikācija 6. daļai

LĒMUMS iepirkuma 1. daļai

LĒMUMS iepirkuma 2. daļai

Lēmums par 3. un 5. daļas pārtraukšanu

Lēmums par 4. un 6. daļas pārtraukšanu

25.05.2017 06.06.2017

 1.daļa

SIA "Liepājas Celtnieks"

LĪGUMS

Vienošanās pie līguma

Vienošanās pie līguma

12 771,13 EUR  15.08.2017

2.daļa

SIA "Drāznieks G"

LĪGUMS

4986,38 EUR 31.07.2017
Siltumtrases izbūve Priekules novada Kalētu pagastā PNP2017/18 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

11.pielikums - tehniskā specifikācija

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Papildus informācija 24.05.2017

LĒMUMS (1)
LĒMUMS (2)

23.05.2017  06.06.2017

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 96 888,49 EUR  20.10.2017
Sāngrāvju rakšanas, tīrīšanas un to profila atjaunošanas darbi Priekules pilsētā PNP2017/17 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums

15.05.2017 26.05.2017  SIA "Latlina" - LĪGUMS  6930,00 EUR  07.08.2017
Remontdarbu veikšana Priekules novada Krotes Kronvalda Ata pamatskolā PNP2017/16 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

11.pielikums - 1.daļas tehniskā specifikācija

12.pielikums - 2.daļas tehniskā specifikācija

13.pielikums - skaidrojošs apraksts 1.daļai

14.pielikums - rasējums AR-1 1.daļai

15.pielikums - rasējums AR-2 1.daļai

LĒMUMS par iepirkuma 1.daļas izbeigšanu

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

17.05.2017  30.05.2017

 SIA "Balti Construction"

LĪGUMS

 18 186,96 EUR  15.08.2017
Spēka kabeļu izbūve un uzskaišu pārbūve Priekulē, Aizputes ielā 1 PNP2017/15 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Būvprojekts

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

17.05.2017 29.05.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs PNP2017/14 PIL 9. panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija 1. daļai

Specifikācija 2. daļai

Specifikācija 3. daļai

Specifikācija 4. daļai

Specifikācija 5. daļai

Specifikācija 6. daļai

Specifikācija 7. daļai

Specifikācija 8. daļai

Specifikācija 9. daļai

Lēmums par 1.,2.,3.,5.,6. un 9. daļas izbeigšanu

Lēmums 4. daļai

Lēmums 7. daļai

Lēmums 8. daļai

11.05.2017 23.05.2017

 4. daļa A/S "Būvmeistars" - LĪGUMS

7. daļa SIA "Sporta Halle" - LĪGUMS

8. daļa SIA "Sporta Halle" - LĪGUMS

 11 668,88 EUR

3012,95 EUR

4577,49 EUR

21.08.2017

31.07.2017

31.07.2017

Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā PNP2017/13 PIL 9. panta kārtībā

Nolikums

Lēmums par 2.daļas pārtraukšanu

Lēmums 1.daļai

19.04.2017 02.05.2017  1.daļa Virginijus Karbausks - LĪGUMS  8623,62 EUR  31.10.2018
Priekules novada "Ģimenes dārza" labiekārtošana PNP2017/12 atklāts konkurss

Nolikums

Būvprojekts

Specifikācija

Papildus informācija 07.04.2017

Papildus informācija 27.04.2017

ZIŅOJUMS

10.04.2017  02.05.2017

 SIA "A-Land"

LĪGUMS

 171 049,02 EUR  30.09.2017
Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā PNP2017/11 PIL 9. panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 28.03.2017

Papildus informācija 29.03.2017 

Papildus informācija 03.04.2017

Lēmums par iepirkuma 7.un 11.daļas pārtraukšanu

Lēmums 1. daļai

Lēmums 2. daļai

Lēmums 3. daļai

Lēmums 4. daļai

Lēmums 5. daļai

Lēmums 6. daļai

Lēmums 8. daļai

Lēmums 9. daļai

Lēmums 10. daļai

Lēmums 12. daļai

27.03.2017 10.04.2017

1.daļa SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" - LĪGUMS

 2.daļa Z/S "Ābeļnieki" - LĪGUMS

 3.daļa Z/S "Ābeļnieki" - LĪGUMS

 4.daļa Z/S "Ābeļnieki" - LĪGUMS

 5.daļa Z/S "Ābeļnieki" - LĪGUMS

6.daļa Z/S "Ābeļnieki" - LĪGUMS

 8.daļa VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"- LĪGUMS

 9.daļa VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"- LĪGUMS

 10.daļa Z/S "Rieksti-1"- LĪGUMS

 12.daļa VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"- LĪGUMS

1) 62 208,67 EUR

2) 2124,00 EUR

3) 5557,50 EUR

4) 3480,00 EUR

5) 33 000,00 EUR

6) 8080,00 EUR

8) 25,88 EUR/km

9) 25,16 EUR/km

10) 5000,00 EUR

12) 1770,32 EUR

1) 28.07.2017

2) 15.08.2017

3) 31.08.2017

4) 28.07.2017

5) 31.08.2017

6) 28.07.2017

8) 31.10.2018

9) 31.10.2018

10) 15.08.2017

12) 14.07.2017

 

Mērniecības un zemes ierīcības pakalpojumu iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām PNP2017/10 PIL 9.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 05.04.2017

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

28.03.2017 11.04.2017 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Priekules novada tautas tērpu iegāde VPDK "Duvzare" dejotājiem PNP2017/9 PIL 9. panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 20.03.2017

Papildus informācija 22.03.2017

LĒMUMS

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

17.03.2017 28.03.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gada vasaras periodā PNP2017/8 PIL 9. panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

24.03.2017 04.04.2017 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
Jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegāde PNP2017/7 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

28.02.2017 14.03.2017

 AS "Ferrus"

LĪGUMS

 27030,00 EUR  26.06.2017
Administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekulē, Saules ielā 1 PNP2017/6 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Projekts

LĒMUMS

23.02.2017 07.03.2017

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 26801,89 EUR  01.06.2017
Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) PNP2017/5 PIL 8.panta kārtībā

 Nolikums

LĒMUMS

02.02.2017 14.02.2017

 SIA "Talce"

LĪGUMS

 24 338,88 EUR  08.06.2017
Būvprojekta "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izstrāde un autoruzraudzība PNP2017/4 Atklāts konkurss

Nolikums

Uzziņas 1. daļai
Uzziņas 2. daļai

LĒMUMS

23.01.2017   22.02.2017

1.daļa

SIA "Projekts EAE"

LĪGUMS

 28 831,54 EUR  15.08.2017

2.daļa 

SIA "Projekts EAE"

LĪGUMS

28 888,54 EUR 15.08.2017
Ielu tirdzniecības laukuma izbūve Priekulē, Priekules novadā  PNP2017/3 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

Būvprojekts

Specifikācijas

Vizualizācija

Darba apjomu PRECIZĒJUMS

LĒMUMS

11.01.2017 23.01.2017

 SIA "A-Land"

LĪGUMS

 85 186,37 EUR  18.07.2017.
Riepu un kameru iegāde greideram PNP2017/2 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

11.01.2017 23.01.2017

 SIA "Latakko"

LĪGUMS

 1983,48 EUR  22.02.2017
Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām PNP2017/1 Atklāts konkurss

Nolikums

Nolikums (aktuālā redakcija ar 16.01.2017. grozījumiem)

Grozījumi

Papildus informācija 20.01.2017

LĒMUMS

13.01.2017 08.02.2017

 IK "Gints Segliņš"

LĪGUMS

 117790,00 EUR  08.06.2017
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2017./2018.gada apkures sezonai  PNP2016/38 Atklāts konkurss

Nolikums

LĒMUMS

03.01.2017 31.01.2017

1.daļa
SIA "ZUSA Mežs"
LĪGUMS

 4975,00 EUR  31.07.2017

2.daļa
SIA "JVK grants"
LĪGUMS

16 164,00 EUR 30.06.2017
3.daļa
SIA "ZUSA Mežs"
LĪGUMS
 9950,00 EUR 31.07.2017 

4.daļa
SIA "ZUSA Mežs"
LĪGUMS

 14 726,00 EUR  31.08.2017
5.daļa
SIA "ZUSA Mežs"
LĪGUMS
 11 940,00 EUR  30.04.2017
6.daļa
SIA "ZUSA Mežs"
LĪGUMS
 6368,00 EUR 30.04.2017 
 „Ielu apgaismojuma izbūve un uzskaišu pārbūve Priekules pilsētā” paskaidrojuma rakstu un grafisko dokumentu izstrāde  PNP2016/37 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

PU1_PNP2016/37

PU2_PNP2016/37

PU3_PNP2016/37

PU4_PNP2016/37

Novietojuma_skice_1

Novietojuma_skice_2

LĒMUMS

 16.12.2016 06.01.2017 

 SIA "Liepājas Energomontāža"

LĪGUMS

 4958,00 EUR  01.05.2017
Būvprojekta "Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izstrāde un autoruzraudzība PNP2016/36 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

22.12.2016 17.01.2017  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
"Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana, iespiešana un piegāde" PNP2016/35 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

08.12.2016. 23.12.2016.

 SIA "Kurzemes Vārds"

LĪGUMS

 12286,40 EUR  20.02.2019
„Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gadā” PNP2016/34 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

Horizontālās apzīmējumu dislokācijas shēmas

LĒMUMS

02.12.2016. 13.12.2016.

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

LĪGUMS

 15 903,30 EUR  31.12.2017
“1.-4.klases skolēnu ēdināšana Kalētu pamatskolā 2017.gadā” PNP2016/33 PIL 8.2 panta kārtībā, piemērojot panta 16. daļu

Nolikums

LĒMUMS

netiek publicēts 09.12.2016.

 Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecība "Daiga"

LĪGUMS

 8876,42 EUR  31.12.2017
“1.-4.klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā 2017.gadā” PNP2016/32 PIL 8.2 panta kārtībā, piemērojot panta 16. daļu

Nolikums

LĒMUMS

netiek publicēts 09.12.2016.

 SIA "Priekules Zviedru vārti"

LĪGUMS

 24567,20 EUR  31.12.2017
"Vides objektu izgatavošana un uzstādīšana projekta “Vārti uz Latviju” ietvaros" PNP2016/31 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

12.12.2016. 23.12.2016.

 Ģirts Burvis

LĪGUMS

 19 000,00 EUR  20.04.2017

''Ielu tirdzniecības laukuma, nojumes, stāvlaukuma un publiskās tualetes izbūve Priekulē, Priekules novadā''

PNP2016/30 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācijas

Būvprojekts

Vizualizācija

Papildus informācija 06.12.2016.

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

25.11.2016. 09.12.2016.  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
“ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas pakalpojuma iegāde” PNP2016/29 PIL 8.2 panta kārtībā, piemērojot panta 16. daļu

Nolikums

LĒMUMS

netiek publicēts 01.12.2016.

 SIA "ZZ Dats"

LĪGUMS

 5136,48 EUR  31.12.2017
„Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017.gadā” PNP2016/28 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

Horizontālās apzīmējumu dislokācijas shēmas

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

17.11.2016. 30.11.2016.

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

   
“Pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā 2016./2017.gada ziemas periodā” PNP2016/27 PIL 8.2.panta kārtībā, piemērojot panta 16. daļu

Nolikums

LĒMUMS

netiek publicēts 15.11.2016.

SIA "A-Land"

LĪGUMS

2750,40 EUR 30.04.2017.
"Lietota mikroautobusa (8+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PNP2016/26 PIL 8.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

27.10.2016. 08.11.2016.

 IK "Gints Segliņš"

LĪGUMS

 11445,00 EUR bez PVN  05.12.2016.
“Būvprojekta „ Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” izstrāde un autoruzraudzība” PNP2016/25 Atklāts konkurss

Nolikums

Nolikums(aktuālā redakcija ar 07.11.2016. grozījumiem)

Grozījumi 

Uzziņas 1. daļai
Uzziņas 2. daļai
Uzziņas 3. daļai
Uzziņas 4. daļai

LĒMUMS par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
1. un 2.daļā

LĒMUMS 3. un 4.daļai

03.11.2016. 5.12.2016.

 3. daļa

SIA "BT projekts"

LĪGUMS

 

 

 17 500,00 EUR  04.08.2017
  4. daļa

SIA "BT projekts"

LĪGUMS

 

 

 13 000,00 EUR  04.08.2017
"Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas piegāde" PNP2016/24 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

14.10.2016. 15.11.2016. 2. daļa
SIA "Rantzows Sport"
LĪGUMS
 3581,05 EUR  15.05.2017
"Skaņas un gaismas iekārtu kompleksu iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā" PNP2016/23 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

04.10.2016. 18.10.2016.

 1. daļa
SIA "Bang!"
LĪGUMS

 8195,00 EUR  05.02.2017.

 2. daļa
SIA "Hyperion Lighting"
LĪGUMS

14309,25 EUR 28.02.2017.
"Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2016./2017. gada ziemas periodā" PNP2016/22 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

16. pielikums

17. pielikums

Papildus informācija 06.10.2016

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 3.daļai

LĒMUMS iepirkuma 4.daļai

LĒMUMS iepirkuma 5.daļai

LĒMUMS iepirkuma 6.daļai

LĒMUMS iepirkuma 7.daļai

LĒMUMS iepirkuma 8.daļai

LĒMUMS iepirkuma 9.daļai

28.09.2016. 11.10.2016.

 1. daļa 
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
LĪGUMS

 11411,04 EUR  30.04.2017.

2. daļa
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Uzvaras”
LĪGUMS

 2216,82 EUR  30.04.2017.

3. daļa
Raimonds Ķervijs
LĪGUMS

 3454,04 EUR  30.04.2017.

4. daļa
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

   

5. daļa
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Rieksti-1”
LĪGUMS

 4188.70 EUR  30.04.2017.

6. daļa
SIA “A-Land”
LĪGUMS

 2373,20 EUR  30.04.2017.

7. daļa
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Rieksti-1”
LĪGUMS

 5643,24 EUR  30.04.2017.

8. daļa
Virginijus Karbausks
LĪGUMS

 2426,90 EUR  30.04.2017.

9. daļa
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība “Rieksti-1”
LĪGUMS

 2611,42 EUR  30.04.2017.
"Biroja tehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PNP2016/21 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 21.09.2016.

LĒMUMS

19.09.2016. 30.09.2016.

 SIA ''Inser IT''

LĪGUMS

 3764,85 EUR  21.11.2016.
"Jumta pārbūve dzīvojamai mājai Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā" PNP2016/20 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

10.08.2016. 22.08.2016.

 SIA ''NEJSS''

LĪGUMS

29111,25 EUR   08.11.2016.
Ēkas “Kurši” sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā” PNP2016/19 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Projekts

LĒMUMS

16.06.2016. 29.06.2016.

 SIA "VEKTRA - 21"

LĪGUMS

 8463,88 EUR  19.08.2016.
"Ietves seguma izbūve Paplakas ielā, Priekulē, Priekules novadā" PNP2016/18 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

LĒMUMS

09.06.2016. 21.06.2016.

 SIA "UNIVERSERVISS"

LĪGUMS

 14 769,62 EUR  19.08.2016.
“Atklāta tenisa laukuma seguma uzstādīšana (ieklāšana) un tenisa bumbiņu padošanas mašīnas piegāde” PNP2016/17 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

02.06.2016. 14.06.2016. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
"Jaunu pasažieru autobusu (19+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PNP2016/16 Atklāts konkurss

Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

19.05.2016. 14.06.2016. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS    
"Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gada vasaras periodā" PNP2016/15 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 29.04.2016.

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 3.daļai

LĒMUMS iepirkuma 4.daļai

LĒMUMS iepirkuma 5.daļai 25.05.2016. (lēmums atcelts)

LĒMUMS iepirkuma 5.daļai 08.06.2016.

LĒMUMS iepirkuma 6.daļai

LĒMUMS iepirkuma 7.daļai

LĒMUMS iepirkuma 8.daļai

LĒMUMS iepirkuma 9.daļai

22.04.2016. 05.05.2016.

 SIA "A-Land" (Iepirkuma 1.daļai)

LĪGUMS

 38642,20 EUR  29.07.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 2.daļai)

LĪGUMS

37130,00 EUR 31.08.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 3.daļai)

LĪGUMS

19470,00 EUR 30.09.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 4.daļai)

LĪGUMS

7689,00 EUR 29.07.2016.

 SIA "JVK Grants" (iepirkuma 5.daļai)

LĪGUMS

 26000,00 EUR  31.08.2016.

SIA "JVK Grants" (Iepirkuma 6.daļai)

LĪGUMS

6578,00 EUR 29.07.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 7.daļai)

LĪGUMS

2100,00 EUR 31.08.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 8.daļai)

LĪGUMS

2310,00 EUR 31.08.2016.

SIA "Latlina" (Iepirkuma 9.daļai)

LĪGUMS

5520,00 EUR
15.07.2016.
"Mazlietota mikroautobusa ar kravas kasti iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PNP2016/14 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

20.04.2016. 10.05.2016.

 IK "Gints Segliņš"

LĪGUMS

8200,00 EUR 27.07.2016. 
"Projekta "Skolas ēdnīcas fasādes un pamatu atjaunošana Priekules novada Virgas pagastā, Purmsātos, "Purmsātu muižā"" 1. kārta" PNP2016/13 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

19.04.2016. 02.05.2016.

 SIA “MK Būvniecība”

LĪGUMS

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

 64 920,54 EUR  06.09.2016.
"Ielu apgaismojuma izbūve Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā" PNP2016/12 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS

14.04.2016. 26.04.2016.

 SIA “Volts - 1”

LĪGUMS

 14 994,86 EUR  06.08.2016.
"Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām" PNP2016/11 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 28.04.2016.

14.04.2016. 01.06.2016.

 Elektronerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām

SIA "INTER RAO Latvia"

 34856,00 EUR  31.08.2018.

Elektronerģijas iegāde SIA "Priekules nami" vajadzībām

SIA "INTER RAO Latvia"

26236,00 EUR 31.08.2018.
"Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs" PNP2016/10 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Specifikācijas:

1. daļai LĒMUMS

2. daļai LĒMUMS

 3. daļai LĒMUMS

4. daļai LĒMUMS

5. daļai LĒMUMS

6. daļai LĒMUMS

7. daļai LĒMUMS

8. daļai LĒMUMS

9. daļai LĒMUMS

10. daļai LĒMUMS

11. daļai LĒMUMS

12. daļai LĒMUMS

13. daļai LĒMUMS

14. daļai 

LĒMUMS par pārtraukšanu

15. daļai LĒMUMS

16. daļai LĒMUMS

17. daļai LĒMUMS

18. daļai LĒMUMS

Papildus informācija 18.04.2016.

11.04.2016. 22.04.2016.

 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 1.daļai) LĪGUMS

 11019,54 EUR  27.06.2016. - 15.08.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 2.daļai) LĪGUMS  7904,63 EUR  13.06.2016. - 13.08.2016.
  SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 3.daļai) LĪGUMS  3473,28 EUR  01.07.2016. - 15.08.2016.

 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 4.daļai) LĪGUMS

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

 8111,06 EUR  13.06.2016. - 22.08.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 5.daļai) LĪGUMS  2306,55 EUR  06.06.2016. - 06.08.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 6.daļai) LĪGUMS  1508,74 EUR  13.06.2016. - 13.07.2016.
  SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 7.daļai) LĪGUMS  6061,77 EUR  05.09.2016. - 06.10.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 8.daļai) LĪGUMS  3569,10 EUR  13.06.2016. - 13.08.2016.
  SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 9.daļai) LĪGUMS  3808,75 EUR  06.06.2016. - 06.07.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 10.daļai) LĪGUMS  1260,01 EUR   06.06.2016. - 06.07.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 11.daļai) LĪGUMS  5089,30 EUR  13.06.2016. - 13.08.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 12.daļai) LĪGUMS  2548,10 EUR  01.07.2016. - 15.09.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 13.daļai) LĪGUMS  13390,83 EUR  06.06.2016. - 06.07.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 15.daļai) LĪGUMS  2465,57 EUR  06.06.2016. - 06.08.2016.
SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 16.daļai) LĪGUMS  3179,04 EUR  06.06.2016. - 06.08.2016.
 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 17.daļai) LĪGUMS  2176,35 EUR  06.06.2016. - 06.08.2016.

 SIA "MK Būvniecība" (Iepirkuma 18.daļai) LĪGUMS

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

 2210,50 EUR  13.06.2016. - 22.08.2016.
     
"Jauna minitraktora ar papildaprīkojumu iegāde" PNP2016/9  PIL 8.2.panta kārtībā

 Nolikums

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

01.04.2016.  12.04.2016.       
"Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde" PNP2016/8 Atklāts konkurss

Nolikums

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 22.04.2016.)

Grozījumi 22.04.2016.

Papildus informācija 22.04.2016.

01.04.2016.

27.04.2016.

17.05.2016.

 Iepirkuma 1. daļa SIA "ROBUST E"

 

Iepirkuma 2. daļa SIA "ROBUST E"

 

Iepirkuma 3. daļa SIA "LATINA"

 

Iepirkuma 4. daļa SIA "LATINA"

 17036,55 EUR

 

11355,58 EUR

 

60834,00 EUR

 

44051,19 EUR

 30.09.2018.
"Priekules Mūzikas un mākslas skolas iekštelpu vienkāršota atjaunošana Skolas ielā 12, Priekulē" PNP2016/7 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Būvprojekta 1. sējums

Būvprojekta 2. sējums

LĒMUMS

21.03.2016. 05.04.2016.

 SIA "SKORPIONS VS"

 

LĪGUMS

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

 100525,39 EUR  20.09.2016.
"Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā" PNP2016/6 Atklāts konkurss

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Būvprojekts

23.03.2016.   19.04.2016.

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

LĪGUMS

 147445,54 EUR  20.09.2016.
"Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām" PNP2016/5 Atklāts konkurss Nolikums 25.02.2016. 06.04.2016.  SIA "KINGS" (Iepirkuma 1.daļai)  134390,00 EUR  23.05.2018.
 SIA "Circle K Latvia" (Iepirkuma 2.daļai) 59073,00 EUR 23.05.2018.
 SIA "KINGS" (Iepirkuma 3.daļai) 21316,00 EUR 23.05.2018.
 SIA "Circle K Latvia" (Iepirkuma 4.daļai) 16216,00 EUR 23.05.2018.
"Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā" PNP2016/4 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Būvprojekts

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

17.02.2016. 03.03.2016.  Iepirkuma procedūra pārtraukta    
"Priekules novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde" PNP2016/3 Atklāts konkurss

Nolikums

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 24.02.2016.)

Grozījumi 

Papildus informācija 24.02.2016.

04.02.2016. 01.03.2016.   Iepirkuma procedūra pārtraukta    
"Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm" PNP2016/2 Atklāts konkurss Nolikums 26.01.2016. 23.02.2016.

 Iepirkuma 1.daļa tiek izbeigta

   01.08.2016.-31.07.2017.
SIA "Bajards" (iepirkuma 2.daļai) 4832,50 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 3.daļai) 2295,00 EUR
AS "Premia FFL" (iepirkuma 4.daļai) 8272,30 EUR
AS "Premia FFL" (iepirkuma 5.daļai) 672,34 EUR
AS "LPB Maiznīca Priekule'' (iepirkuma 6.daļai) 7208,13 EUR
AS "LPB Maiznīca Priekule'' (iepirkuma 7.daļai) 4479,78 EUR
SIA "Bajards" (iepirkuma 8.daļai) 20458,80 EUR
 Iepirkuma 9.daļa tiek izbeigta  
Nikolajs Kaņevskis p/s "Mežiņi" (iepirkuma 10.daļai) 475,00 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 11.daļai) 820,00 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 12.daļai) 720,00 EUR
Nikolajs Kaņevskis p/s "Mežiņi" (iepirkuma 13.daļai) 109,50 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 14.daļai) 108,00 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 15.daļai) 18,75 EUR
Nikolajs Kaņevskis p/s "Mežiņi" (iepirkuma 16.daļai) 130,50 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 17.daļai) 16,50 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 18.daļai) 35,00 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 19.daļai) 540,00 EUR
Nikolajs Kaņevskis p/s "Mežiņi" (iepirkuma 20.daļai) 114,70 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 21.daļai) 138,00 EUR
Egila Palapa p/s "Madaras" (iepirkuma 22.daļai) 81,00 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 23.daļai) 1019,25 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 24.daļai) 823,00 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 25.daļai) 2670,00 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 26.daļai) 720,15 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 27.daļai) 347,40 EUR
z/s "Padambji" (iepirkuma 28.daļai) 760,00 EUR
SIA "ADS Baltic" (iepirkuma 29.daļai) 5144,10 EUR
"Traktora ar papildaprīkojumu (aprīkots ar frontālo iekrāvēju) iegāde" PNP2016/1 PIL 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

19.01.2016. 02.02.2016.

 SIA "TORRES"

LĪGUMS

 22 500,00 EUR  19.05.2016.
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Dīķa slūžu atjaunošana "Valta Birzī" Priekulē"" PNP2015/37 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Situācijas plāns

Topogrāfija

Būves novietojums

Tehniskie noteikumi

Bilde1

Bilde2

LĒMUMS

10.12.2015. 22.12.2015.

 SIA "Meliorprojekts"

LĪGUMS

 5400,00 EUR  18.04.2016.
"1 - 4.klases skolēnu ēdināšana Kalētu pamatskolā 2016.gadā" PNP2015/36 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus LĒMUMS  

 ZS "Daiga" 

LĪGUMS

 9940,00 EUR  31.12.2016.
"1 - 4.klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā 2016.gadā" PNP2015/35 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus LĒMUMS    

SIA "Priekules Zviedru vārti"

LĪGUMS

23741,20 EUR 31.12.2016.
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2016. gadā" PNP2015/34 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

26.11.2015. 08.12.2015.

 SIA "A-Land"

LĪGUMS

 16110,00 EUR  20.06.2016.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm 2016./2017. gada apkures sezonai" PNP2015/33 Atklāts konkurss Nolikums 01.12.2015. 05.01.2016.  SIA "JVK grants" (Iepirkuma 1.daļai)  5668,00 EUR  2016.gada augusts
SIA "LATEIRA" (Iepirkuma 2.daļai) 9324,00 EUR 2016.gada jūnijs
SIA "JVK grants" (Iepirkuma 3.daļai) 13980,00 EUR 2016.gada jūnijs
SIA "JVK grants" (Iepirkuma 4.daļai) 14280,00 EUR 2016.gada maijs
SIA "LATEIRA" (Iepirkuma 5.daļai) 17472,00 EUR 2016.gada augusts
SIA "LATEIRA" (Iepirkuma 6.daļai) 12840,00 EUR 2016.gada aprīlis
SIA "JVK grants" (Iepirkuma 7.daļai) 5136,00 EUR 2016.gada aprīlis
"ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumu sniegšana" PNP2015/32 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus LĒMUMS --- ---

 SIA "ZZ Dats"

LĪGUMS

 4712,36 EUR 01.01.2016. -  31.12.2016.
"Atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana Krotes ciema ūdensapgādes sistēmā" PNP2015/31 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Apliecinājuma karte

Papildus informācija 30.11.2015.

LĒMUMS

23.11.2015. 04.12.2015.

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 15662,99 EUR  08.03.2016.
"Priekules novada Kalētu pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2015./2016.g. ziemas periodā" PNP2015/29 63.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā       Virginijus Karbausks 4038,00 EUR 30.04.2016.
"Traktora iegāde Kalētu pagasta pārvaldes vajadzībām" PNP2015/28 8.2.panta kārtībā

Nolikums

 LĒMUMS par pārtraukšanu

13.10.2015. 27.10.2015.  Iepirkuma procedūra ir pārtraukta    
"Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa pārbūve" PNP2015/27 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta 16. daļas 3. punktā noteiktos nosacījumus LĒMUMS --- ---

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 9928,67 EUR  29.12.2015.
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā"" PNP2015/26 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Skices

Topogrāfija

LĒMUMS

14.09.2015. 28.09.2015.

 SIA "WESEMANN"

LĪGUMS

 3950.00 EUR  03.02.2016.
"Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa pārbūve" PNP2015/25 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

LĒMUMS par iepirkuma pārtraukšanu

11.09.2015. 22.09.2015.  Iepirkuma procedūra ir pārtraukta    
"Jumta seguma nomaiņas darbi Liepu aleja 2 un 2a Kalētu pagastā, Priekules novadā" PNP2015/24 8.2.panta kārtībā

Nolikus

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma karte

LĒMUMS

01.09.2015. 14.09.2015.

 SIA "Liepājas Celtnieks"

LĪGUMS

Vienošanās par grozījumiem līgumā

 14999,11 EUR  29.10.2015.
"Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2015./2016.g. ziemas periodā" PNP2015/23 Atklāts konkurss Nolikums 02.09.2015. 01.10.2015. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons (iepirkuma 1.daļai)  16263,83 EUR  30.04.2016.
Iepirkuma 2.daļa tiek izbeigta  - -
SIA "Niedres & Ko"  (iepirkuma 3.daļai) 6298,98 EUR 30.04.2016.
SIA "Niedres & Ko"  (iepirkuma 4.daļai) 2636,10 EUR 30.04.2016.
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Rieksti-1"(iepirkuma 5.daļai) 6895,30 EUR 30.04.2016.
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Rieksti-1"(iepirkuma 6.daļai) 4306,00 EUR 30.04.2016.
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Rieksti-1"(iepirkuma 7.daļai) 10715,49 EUR 30.04.2016.
Iepirkuma 8.daļa tiek izbeigta  - -
Iepirkuma 9.daļa tiek izbeigta
"Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciemā" PNP2015/22 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

LĒMUMS

07.08.2015. 18.08.2015.

 SIA "Grobiņas SPMK"

LĪGUMS

 16395,52 EUR  19.10.2015.
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Dzirnavu ielas pārbūve, Priekulē, Priekules novadā"" PNP2015/21 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Darba uzdevums (nolikuma 6.pielikums)

Topogrāfiskais plāns Nr.1

Topogrāfiskais plāns Nr.2

Topogrāfija

Būvatļauja

LĒMUMS

29.05.2015. 09.06.2015.

 AS "VCI"

LĪGUMS

 4950,00 EUR  18 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža
"Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs" PNP2015/20 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas:

Iepirkuma 1. daļai

Iepirkuma 2. daļai

Iepirkuma 3. daļai

Iepirkuma 4. daļai

Iepirkuma 5. daļai

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 3. daļai

LĒMUMS Iepirkuma 4. daļai

LĒMUMS iepirkuma 5. daļai

29.04.2015. 13.05.2015.

 AS "BŪVMEISTARS"

LĪGUMS iepirkuma 1.daļai

 8801,01 EUR

  

 14.08.2015.

AS "BŪVMEISTARS"

LĪGUMS iepirkuma 2.daļai

4744,10 EUR 07.08.2015.

SIA "Drāznieks G"

LĪGUMS iepirkuma 3.daļai

11500,00 EUR 07.08.2015.

SIA "Drāznieks G"

LĪGUMS iepirkuma 4.daļai

5986,00 EUR 31.07.2015.

SIA "Drāznieks G"

LĪGUMS iepirkuma 5.daļai

8900,06 EUR 18.08.2015.
"Telpu remotdarbi Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs" PNP2015/19 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas:

Iepirkuma 1.daļai

Iepirkuma 2.daļai

Iepirkuma 3.daļai

Iepirkuma 4.daļai

Iepirkuma 5.daļai

23.04.2015. 07.05.2015.  Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā    
"Datortehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības un Priekules vidusskolas vajadzībām" PNP2015/18 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 16.04.2015.

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

15.04.2015. 06.05.2015.

 SIA "LDC Datortehnika"

LĪGUMS iepirkuma 1.daļai

 16993,00 EUR  19.06.2015.

SIA "K12"

LĪGUMS iepirkuma 2.daļai

8810,00 EUR 29.06.2015.
"Biroja tehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PNP2015/17 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

09.04.2015. 20.04.2015.

SIA "Latvijas Datoru centrs"

Līgums iepirkuma 1. daļai

3684,90 EUR

12.06.2015. 

SIA "LDC Datortehnika" 

Līgums iepirkuma 2.daļai

159,00 EUR 07.06.2015.
"Jumtu segumu nomaiņas darbi Priekules novadā" PNP2015/16 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas:

iepirkuma 1.daļai

iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai par pārtraukšanu

08.04.2015. 21.04.2015.

 SIA "Elementum R"

Līgums iepirkuma 1. daļai

 19711,49 EUR  20.07.2015.
"Interaktīvo tāfeļu iegāde un uzstādīšana Priekules vidusskolai un Kalētu pamatskolai" PNP2015/15 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

02.04.2015. 16.04.2015.

SIA "Liepājas skaitļošanas centrs 1"

Līgums iepirkuma 1. un 2.daļai

 4856,00 EUR

 18.06.2015.
"'Žogu piegādes un uzstādīšanas darbi Priekules novadā" PNP2015/14 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 07.04.2015.

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

31.03.2015. 14.04.2015.

SIA "Latlina"

Līgums iepirkuma 1.daļai

 11916,98 EUR  07.08.2015.

SIA "Grobiņas SPMK"

 Līgums iepirkuma 2.daļai

2071,63 EUR 24.05.2015.
"Apkures sistēmas un ārējo tīklu rekonstrukcija Virgas pamatskolā" PNP2015/13 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas:

8.1. - 8.3. pielikums

9.1. - 9.3. pielikums

10. pielikums

11. pielikums

12. pielikums

13. pielikums

Tehniskais projekts

Papildus informācija 09.04.2015.

LĒMUMS

30.03.2015. 14.04.2015.

SIA "VEKTRA-21"

LĪGUMS

 75445,37 EUR  25.09.2015.
"Apkures sistēmas vienkāršota renovācija Priekules mūzikas un mākslas skolā" PNP2015/12 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts

Papildus informācija 31.03.2015.

LĒMUMS

26.03.2015. 09.04.2015.

 SIA "VEKTRA-21"

LĪGUMS

 27064,05 EUR  07.08.2015.
"Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts" PNP2015/11 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija 1.daļai

Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļa

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

23.03.2015. 07.04.2015.

 SIA "Taigers"

LĪGUMS iepirkuma 1. un 2.daļai

 24797,82 EUR  14.08.2015
"Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras sezonā" PNP2015/10 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

Lēmums iepirkuma 3.daļai

Lēmums iepirkuma 4.daļai

Lēmums iepirkuma 5.daļai

Lēmums iepirkuma 6.daļai

Lēmums iepirkuma 7.daļai

Lēmums iepirkuma 8.daļai

18.03.2015. 30.03.2015.

 SIA "A-Land" 

LĪGUMS iepirkuma 1., 2. un 8. daļai

83 944,00 EUR

 

 31.07.2015.

 

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS"

LĪGUMS iepirkuma 3.daļai

6862,00 EUR 31.08.2015.

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "'Ābeļnieki"

LĪGUMS iepirkuma 5.daļai

26 500,00 EUR

31.08.2015.

 

Virginijus Karbausks

LĪGUMS iepirkuma 6.daļai

 

7579,40 EUR

 

31.10.2016.

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "'Rieksti-1"

LĪGUMS iepirkuma 4. un 7. daļai

14780,00 EUR 31.07.2015.
"Aizputes un Baznīcas ielu (Priekule, Priekules novads) apgaismojuma rekonstrukcijas 2. kārta " PNP2015/9 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

9. pielikums

Tehniskais projekts

LĒMUMS

12.03.2015. 25.03.2015.

 SIA "OMS"

LĪGUMS

 7821,71 EUR  15.06.2015.
 "Maizes un konditorejas izstrādājumu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm" PNP2015/8 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

09.03.2015. 20.03.2015.

AS "LPB"  

Vispārīgā vienošanās

 11664,60 EUR  25.03.2016.
"Mēbeļu piegāde Priekules novada pašvaldības Sociālā atbalsta centram" PNP2015/7 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums iepirkuma 1.daļai

Lēmums iepirkuma 2.daļai

Lēmums iepirkuma 3. daļai

05.03.2015. 17.03.2015.

 SIA "NV STILS"

LĪGUMS iepirkuma 2.daļai

SIA "Ritmeks"

LĪGUMS iepirkuma 1. un 3. daļai

1615,94 EUR 

 

7656,20 EUR

 07.05.2015.

 

12.05.2015.

"Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai Priekulē" PNP2015/6 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 19.02.2015.

Lēmums iepirkuma

1. daļai

Lēmums iepirkuma  

2. daļai 

13.02.2015 24.02.2015

Jānis Mālnieks

 LĪGUMS iepirkuma 1. daļai

 

SIA "MK Dizains" 

LĪGUMS iepirkuma 2.daļai

 

 5050,00 EUR

 

4818,45 EUR

 27.03.2015.

 

27.03.2015.

"Priekules novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Priekules Novada Ziņas"sagatavošana, iespiešana un piegāde" PNP2015/5 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums

03.02.2015. 17.02.2015.

 SIA "Kurzemes Vārds"

LĪGUMS

 11237,00 EUR  20.02.2017.
"Priekules pilsētas Vaiņodes ielas ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā" PNP2015/4 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums

28.01.2015. 10.02.2015.

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

LĪGUMS

 5250,10 EUR  20.06.2015.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PNP2015/3 Atklāts konkurss Nolikums 29.01.2015. 25.02.2015.

 Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Ābeļnieki"

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS"

SIA "UNICENTRS"

 50287,00 EUR

11400,00 EUR

16003,20 EUR

 31.08.2015.

 

31.11.2015.

 

30.06.2015.

"Ogļu piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PNP2015/2 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums

26.01.2015. 06.02.2015.

 SIA "Baltijas Ogles"

LĪGUMS

 2963,40 EUR  31.10.2015.
"Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā" PNP2015/1 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 26.01.2015.

Lēmums

22.01.2015. 03.02.2015.

 IK "INTARNETS"

LĪGUMS

 5970,00 EUR  26.03.2015.
"Pārtikas produktu piegāde Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēm" PNP2014/32 Atklāts konkurss Nolikums 05.12.2014. 07.01.2015.  SIA "ELPA" (iepirkuma 1.daļai)  14563,98 EUR  11.03.2016.
SIA "BAJARDS" (iepirkuma 2. un 10.daļai) 4316,22 EUR 11.03.2016.
SIA "ADS PAGRABS" (iepirkuma 3.,15.,17.,19.,21.,22.,23., 24.,25.,26.,27.,28.,29. un 30.daļai) 7884,30 EUR 11.03.2016.
AS "Premia FFL" (iepirkuma 4.un 5.daļai) 3338,10 EUR 11.03.2016.
SIA "Nākotne Export" (iepirkuma 8.,9.,11. un 12.daļai) 8518,95 EUR 11.03.2016.
Egils Palaps (iepirkuma 14.,16.,18. un 20.daļai) 1471,50 EUR 11.03.2016.
SIA "ADS PAGRABS" (iepirkuma 13.daļai) 25546,89 EUR 18.03.2016.
"1. - 3.klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā" PNP2014/31 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus Lēmums - - SIA "Priekules Zviedru vārti" 17752,00 EUR 31.12.2015.
"1. - 3.klases skolēnu ēdināšana Kalētu pamatskolā" PNP2014/30 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus Lēmums  -  -  ZS "Daiga"  5831,84 EUR  31.12.2015.
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gadā" PNP2014/29 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Lēmums

10.11.2014. 25.11.2014.

 SIA "Ceļu, tiltu būvnieks"

LĪGUMS

 10242,50 EUR  20.06.2015.
"Dzesētavu un dezinfekcijas līdzekļu iegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Priekule novadā" PNP2014/28 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMI iepirkuma 1. un 2. daļai

13.10.2014. 24.10.2014.

 SIA "Inkomercs K"

LĪGUMS iepirkuma 1. daļai

SIA "Arbor Medical Korporācija"

LĪGUMS iepirkuma 2. daļai

6322,24 EUR

 

348,00 EUR 

 06.12.2014.
"Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā" PNP2014/27 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 03.11.2014.

Papildus informācija 04.11.2014.

Papildus informācija pie 03.11.2014. sniegtajiem skaidrojumiem

14.10.2014. 10.11.2014.  Iepirkuma procedūra ir pārtraukta    
"Papildus būvdarbi projektam "Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija"" PNP2014/26 8.2.panta sešpadsmitās daļas kārtībā

LĒMUMS

- -

"Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" SIA

Vienošanās pie 2014. gada 11. jūlija līguma Nr.2.2.1./6.

23628,96 EUR 26.11.2014.
"Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2014./2015. gada ziemas periodā" PNP2014/25 Atklāts konkurss Nolikums 29.08.2014. 29.09.2014.

 Iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

21.11.2014. lēmums par procedūras pārtraukšanu atcelts. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30.04.2015.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons 15749,34 EUR
Virginijus Karbausks

4907,00 EUR

SIA "Niedres & Ko" 11759,50 EUR

Liepājas rajona zemnieku saimniecība "Priedes-1"

601,50 EUR

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Rieksti-1"

17476,86 EUR

Jānis Kambūts 3440,95 EUR
Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Uzvaras"

3274,80 EUR

"Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija" PNP2014/24 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija siltummezgliem un katlu mājai

Tehniskā specifikācija apkures iekšējiem tīkliem

Tehniskā specifikācija apkures ārējiem tīkliem

Tehniskais projekts

LĒMUMS par pārtraukšanu

21.07.2014. 04.08.2014.  Iepirkuma procedūra ir pārtraukta    

„Jauna autobusa (36+1 sēdvieta) iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām” 

 PNP2014/23  Atklāts konkurss  Nolikums 04.07.2014.  18.08.2014.   AS "Balti Bussi Grupp"  136000,00 EUR  6 mēneši no līguma parakstīšanas brīža + garantijas laiks
"Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA "Priekules nami" vajadzībām" PNP2014/22 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 05.08.2014.

27.06.2014. 11.08.2014.  Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām: 

 AS "Latvenergo"

  Elektroenerģijas iegāde SIA "Priekules Nami" vajadzībām:

AS "Latvenergo"

 125211,76

EUR

 

 

23620,16

EUR

 31.08.2016.

 

 

 

31.08.2016.

"Būvuzraudzība projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība"" PNP2014/21 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS par pārtraukšanu

26.05.2014. 09.06.2014. Iepirkuma procedūra pārtraukta.     
"Sociālā atbalsta centra ēkas vienkāršotā renovācija" PNP2014/20 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Apliecinājuma karte

Papildus informācija 29.05.2014.

LĒMUMS

21.05.2014. 02.06.2014.

"Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" SIA 

LĪGUMS

 123474,81 EUR  11.11.2014.
"Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība"" PNP2014/19 Atklāts konkurss

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Grozījumi nolikumā 17.06.2014.

Grozījumi nolikumā 25.06.2014.

Grozījumi nolikumā 03.07.2014.

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 04.06.2014.)

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 17.06.2014

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 25.06.2014

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 03.07.2014

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 17.06.2014.)

Tehniskās specifikācijas (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 25.06.2014.)

Tehniskās specifikācijas (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 03.07.2014.)

Tehniskais projekts

Papildus informācija 03.07.2014.

Papildus informācija 25.06.2014.

Papildus informācija 18.06.2014.

Papildus informācija 16.06.2014.

Papildus informācija 06.06.2014.

Papildus informācija 29.05.2014. 

Papildus informācija 02.06.2014.

19.05.2014. 16.06.2014.  Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo Priekules novada dome pieņēmusi lēmumu nepiedalīties ERAF atklātā projekta konkursā.    
''Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA ''Priekules nami'' vajadzībām'' PNP2014/18 Atklāts konkurss

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Papildus informācija 16.05.2014.

10.05.2014. 10.06.2014.  Iepirkuma procedūra ir pārtraukta    
''Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules novada Priekules pilsētā, Liepājas ielā''  PNP2014/17 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

9.pielikums

Dokumenti pie tehniskā projekta:

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Tehniskais projekts

Papildus informācija 07.05.2014.

LĒMUMS

29.04.2014. 13.05.2014.

 SIA "OMS"

LĪGUMS

 20575,50 EUR  26.07.2014.
''Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules novada Priekules pilsētā, Liepājas ielā''  PNP2014/16 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

9.pielikums

10.pielikums

Dokumenti pie tehniskā projekta:

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Tehniskais projekts

LĒMUMS par pārtraukšanu

16.04.2014. 30.04.2014.      
''GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Priekules novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma'' PNP2014/15 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

10.04.2014. 28.04.2014.

 SIA "Transporent"

LĪGUMS

 15422,00  50 mēneši no 27.05.2014.
''Priekules vidusskolas 1.stāva vestibila un trepju telpas renovācija'' PNP2014/14 8.2.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

LĒMUMS

04.04.2014. 23.04.2014.

 SIA "S.A.U. 70"

LĪGUMS

 20565,02 EUR  25.06.2014. - 15.08.2014.
'Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei'' PNP2014/13/EST-LAT 8.2.panta kārtībā

Nolikums (t.sk. zemāk nenorādītie pielikumi)

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

1.zīmējums

2.zīmējums

3.zīmējums

4.zīmējums

5.zīmējums

6.zīmējums

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

04.04.2014.  15.04.2014. 

 ''Serviss RJ'' IK

LĪGUMS

SIA ''Latlina''

LĪGUMS

 EUR 2890,00

 

EUR 7272,00

 24.11.2014.

 

25.06.2014.

''Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības un SIA ''Priekules nami'' vajadzībām'' PNP2014/12 Atklāts konkurss Nolikums 26.03.2014. 07.05.2014.

 Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām: 

 SIA "Kings"

SIA "LUKoil Baltija R"

 

Degvielas iegāde SIA "Priekules Nami" vajadzībām

SIA "Kings"

SIA "LUKoil Baltija R"

 

164326,00 EUR

130835,00 EUR

 

15249,00 EUR

23768,00 EUR

 22.05.2016.

22.05.2016.

 

22.05.2016.

22.05.2016.

''Vārtājas un Bārtas upju laivošanas starta un atpūtas vietu labiekārtošanas darbi'' PNP2014/11/EST-LAT 8.2.panta kārtībā, ņemot vērā šī panta sešpadsmitās daļas nosacījumus LĒMUMS - -

 IK ''Deko Koks'' 

LĪGUMS

 12492,00 EUR  03.07.2014.
''Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.gada vasaras periodā'' PNP2014/10 Atklāts konkurss Nolikums 24.03.2014. 22.04.2014.

 SIA ''A-Land''

 

SIA ''JVK grants''

 

Virginijus Karbausks

 

SIA ''Latlina''

 90025,20 EUR

 

40150,00 EUR

3543,35 EUR

790,00 EUR

 31.10.2014
''Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai'' PNP2014/9 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

27.02.2014. 10.03.2014.

 IK ''Gints Segliņš''

LĪGUMS

 14900,00 EUR  23.04.2014.
''Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei'' PNP2014/8/EST-LAT 8.2.panta kārtībā

Nolikums (t.sk. zemāk nenorādītie pielikumi)

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

11.pielikums

1.zīmējums

2.zīmējums

3.zīmējums

4.zīmējums

5.zīmējums

6.zīmējums

Papildus informācija 03.03.2014.

Jautājumi un atbildes pēc objektu apskates 03.03.2014.

LĒMUMS iepirkuma 1. un 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 3. daļai

LĒMUMS iepirkuma 4. daļai

26.02.2014. 17.03.2014.

 SIA ''Karšu izdevniecība Jāņa sēta''

LĪGUMS

 948,00 EUR  10.07.2014.
"Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta"" PNP2014/7 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

25.02.2014. 10.03.2014.

 SIA ''Firma L4''

LĪGUMS

5995,50 EUR   17.10.2014
"Autoruzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta"" PNP2014/6 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

24.02.2014. 07.03.2014.

 SIA ''EVO design''

LĪGUMS

 2300,00 EUR  17.10.2014
"Malkas iegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PNP2104/5 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija 26.02.2014.

20.02.2014. 24.03.2014.

 SIA ''BILLERUDKORSNAS LATVIA''

SIA ''Lateira''

 

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība ''UZVARAS''

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība ''Ābeļnieki''

 18304,00 EUR

3696,00 EUR

 

11040,00 EUR

43235,00 EUR

 29.08.2014. 

 

30.05.2014.

 

28.11.2014.

 

29.08.2014.

"Ogļu piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PNP2014/4 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

17.02.2014. 28.02.2014.

 SIA "Blāzma-Balt''

LĪGUMS

 3795,00 EUR  31.10.2014.
"Būvdarbi projekta "Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada VIrgas pagastā, Purmsātos, "Purmsātu muižā"" 1., 3. un 4. kārtai" PNP2014/3 Atklāts konkurss

Nolikums

Tehniskā specifikācija 1. daļai

Tehniskā specifikācija 2. daļai

Tehniskais projekts 1 no 2

Tehniskais projekts 2 no 2

17.02.2014. 17.03.2014.

SIA ''Dzintars AB''

 

SIA "DanSan''

 63649,18 EUR

 

148197,69 EUR

 15.08.2014.

 

19.08.2014.

"Autoruzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta"" PNP2014/2 8.2.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS par pārtraukšanu

10.02.2014. 21.02.2014.  Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.    
"Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta"" PNP2014/1 8.2.panta kārtībā 

Nolikums

LĒMUMS par pārtraukšanu

07.02.2014. 21.02.2014.  Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.    
"1. un 2. klases skolēnu ēdināšana Kalētu pamatskolā 2014. gadā" PND/2013-19 8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums)

LĒMUMS

- -

 Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecība "Daiga"

LĪGUMS

 Ls 3146,40 jeb  EUR 4483,62 

 01.01.2014. - 31.12.2014.
"1. un 2. klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā 2014. gadā" PND/2013-18 8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums) LĒMUMS - -

 SIA "Priekules Zviedru vārti''

LĪGUMS

 Ls 7425,74 jeb EUR 10554,26

01.01.2014.-

31.12.2014.

"Būvdarbi projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kalētu pagasta Kalētu ciemā II kārta"" PND/2013-17 Atklāts konkurss

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Nolikums (aktuālā redakcija - ar grozījumiem, kas izdarīti 18.12.2013.)

Nolikums (aktuālā redakcija - ar precizējumiem, kas izdarīti 13.01.2014.)

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

Papildus informācija 05.12.2013.

Papildus informācija 14.12.2013.

Papildus informācija 18.12.2013.

Papildus informācija 09.01.2014.

Papildus informācija 13.01.2014.

15.11.2013. 20.01.2014.  SIA ''Būvfirma Vītols''  291529,11 EUR  17.10.2014
"Priekules vidusskolas 2. stāva gaiteņa un vestibila renovācija" PND/2013-16 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

LĒMUMS 

04.11.2013. 15.11.2013.

 SIA "Kurzemes būvserviss"

LĪGUMS

 Ls 13409,72  20.12.2013.
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gadā" PND/2013-15 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

31.10.2013. 13.11.2013.

 AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

LīGUMS

 Ls 22742,00

 01.01.2014.-

20.06.2014.

"Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2013./2014. gada ziemas periodā" PND/2013-14 Atklāts konkurss Nolikums  23.09.2013.  23.10.2013.

 

 

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

 

SIA "Niedres & Ko"

Z/S "Ašmi"

 Z/S "Rieksti 1"

Virginijus Karbausks

Z/S "Priedes 1"

 Ls

11247,41

 

Ls 5706,58

Ls 7075,78

Ls 11444,30

Ls 3494,90

Ls 362,10

 30.04.2014.
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”” PND/2013-13 8.1.panta kārtībā

Nolikums   

PAU   

TEP

Kanalizācijas shēmas:

esošā situācija

plānotā situācija

Ūdensapgādes shēma:

esošā situācija

plānotā situācija

Papildus informācija 24.09.2013.

LĒMUMS

17.09.2013. 30.09.2013.

 SIA "BELSS" 

LĪGUMS

 Ls 5554,20  28.03.2014.
"Kāpšanas (alpīnisma) sienas ierīkošana Priekules novada daudzfunkcionālā sporta hallē" PND/2013-12 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

08.08.2013. 20.08.2013.

 SIA "OUTDOORS"

GUMS

Ls 9207,16  15.12.2013.
"Papildus darbi Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanai 2013. gada vasaras periodā" PND/2013-11 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS 1.daļai

LĒMUMS 2.daļai

LĒMUMS 3.daļai

LĒMUMS 4.daļai

17.07.2013. 29.07.2013.

 AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

LĪGUMS

 Ls 12140,30  31.10.2013.
"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Priekules novada administratīvajā teritorijā" PND/2013-10 Atklāts konkurss

Nolikums

Saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu Priekules novadā

15.07.2013. 04.09.2013.  SIA "Vides pakalpojumu grupa"  7,90 EUR / m3   08.01.2019.
"Āra trenažieru iegāde projekta "Aktīva atpūta - drauds atkarībām" ietvaros" PND/2013-9 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

06.06.2013. 17.06.2013.  SIA "INTERSPORTS"  Ls 3057,67  31.08.2013.
"Purmsātu speciālās internātskolas energoefektivitātes paaugstināšana" PND/2013-8 Atklāts konkurss

Energoaudita pārskats

Tehniskās apsekošanas atzinums

Darbu apjomi

Tehniskais projekts

Tehniskais projekts turpinājums

Nolikums

Nolikuma pielikumi

Papildus informācija 16.05.2013.

Papildus informācija 27.05.2013.

Papildus informācija 04.06.2013.

10.05.2013. 10.06.2013.  Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo Priekules novada dome pieņēmusi lēmumu nepiedalīties KPFI atklātā projekta konkursā finansiālu apsvērumu dēļ.    
"Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gada vasaras sezonā" PND/2013-7 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS iepirkuma 1. daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

LĒMUMS iepirkuma 3. daļai

LĒMUMS iepirkuma 4. daļai

LĒMUMS iepirkuma 5. daļai

08.03.2013. 20.03.2013.

 

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

 

 

SIA "Latlina"

Virginijus Karbausks

 

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS"

 

 Ls 59707,10

 

 Ls 8802,50

Ls 3283,57

 

Ls 2250,00

 31.10.2013 (Priekules pilsētā 20.06.2013.)

 

31.10.2013.

31.10.2013.

 

31.10.2013.

 

"Mazlietota autobusa iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2013-6 Atklāts konkurss Nolikums 05.03.2013. 03.04.2013.  IK Gints Segliņš  Ls 39990,00  17.05.2013.
"1. un 2. klases skolēnu ēdināšana Kalētu pamatskolā" PND/2013-5 8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums) - - - Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecība "DAIGA" Ls 2881,60 31.12.2013.
"Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada pašvaldībai" PND/2013-4 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

21.02.2013. 04.03.2013.  SIA "Robust E"  Ls 8500.00  11.04.2013.
"Biroja tehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2013 - 3 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 18.02.2013.

Papildus informācija 19.02.2013.

Papildus informācija 20.02.2013

LĒMUMS iepirkuma 1. daļai

LĒMUMS iepirkuma 2. daļai

LĒMUMS iepirkuma 3. daļai (Lēmums atcelts 13.03.2013.)

LĒMUMS iepirkuma 3. daļai

14.02.2013. 25.02.2013.  SIA "LDC Datortehnika" Ls 12090,45  14.05.2013.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm " PND/2013 - 2 Atklāts konkurss Nolikums 31.01.2013. 04.03.2013.

 SIA "UNICENTRS"

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS"

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Ābeļnieki"

 23605,75

 

14595,00

 

6950,00

 29.11.2013.

 

31.07.2013.

 

30.04.2013.

"Ogļu piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PND/2013 - 1 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS

28.01.2013. 08.02.2013.  KTB Stende SIA  Ls 2835,00  31.10.2013.
"Papildus būvdarbi projektam "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma Priekules pilsētā"" PND/2012 - 23 - ERAF 8.1.panta kārtībā (ar 63. panta nosac.) Lēmums - - SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" Ls 21828,90 30.09.2012.
"1. un 2. klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā 2013. gadā" PND/2012 - 22 8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums) - - - SIA "Priekules Zviedru vārti" Ls 6330,04 31.12.2013.
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcija Priekules novada Virgas pagasts, Purmsāti, "Purmsātu muiža""" PND/2012 - 21 8.1.panta kārtībā

Nolikums

PAU

Tehniskie noteikumi

Ēkas energoaudita pārskats

Inventarizācija

Skolas ēku fasāžu vizuālizācija

Topogrāfiskais plāns

Papildus informācija 04.12.2012.

LĒMUMS

30.11.2012. 11.12.2012.  SIA "V projekts"  Ls 5900,00  9 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža (28.02.2013.)
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gadā" PND/2012 - 20 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Horizontālo apzīmējumu dislokācijas shēmas

LĒMUMS

25.10.2012. 05.11.2012.  A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons  17160,94  31.07.2013.
"Priekules novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi 2012./2013. gada ziemas periodā" PND/2012 - 19 Atklāts konkurss Nolikums 18.10.2012. 20.11.2012.

 A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

SIA "Niedres & Ko"

Z/S "AŠMI"

Z/S "Rieksti-1"

Virginijus Karbausks

 10496,82

 

9387,43

9929,40

11230,88

2974,20

 30.04.2013.
"Kalētu muižas parka "Priediens" papildināšana ar jauniem apskates objektiem un inventāra iegāde" PND/2012 - 18 8.1.panta kārtībā

Nolikums

LĒMUMS iepirkuma  1.daļai

LĒMUMS iepirkuma  2.daļai

26.09.2012. 08.10.2012.  IK "Deko Koks"

 Iepirkuma 1. daļai - 2177,00

Iepirkuma 2. daļai - 2985,00

 10.06.2013.
"Hokeja un slidošanas laukuma apmaļu (bortu) un mini golfa laukuma un inventāra iegāde" PND/2012 - 17 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 26.09.2012.

LĒMUMS iepirkuma 1.daļai

LĒMUMS iepirkuma 2.daļai

25.09.2012. 08.10.2012.

 Iepirkuma 1.daļai - SIA "FELLICITA"

Iepirkuma 2.daļai - SIA "NORPLAST"

 Iepirkuma 1.daļai - 7750.00

Iepirkuma 2.daļai - 5389.00

 15.01.2013.
"Būvuzraudzība projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība"" PND/2012-16-ERAF 8.1.panta kārtībā Nolikums 26.06.2012. 09.07.2012.  SIA "Firma L4"  1880,00  08.02.2013.
"Elektroenerģijas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2012-15 Atklāts konkurss

Nolikums

Papildus informācija  21.06.2012.

18.05.2012. 12.07.2012.  SIA "Enefit"  68070,20  24 mēneši
"Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība"" PND/2012-14-ERAF Atklāts konkurss

Nolikums

Tehniskās specifikācijas               Sākotnējais tehniskais projekts

Izmaiņu projekts

09.05.2012. 11.06.2012.

 SIA "Grobiņas SPMK"

 273933,45  31.10.2012.
"Priekules novada pašvaldības autoceļu asfalta segumu uzturēšanas darbi" PND/2012-13 8.1.panta kārtībā Nolikums 19.04.2012. 02.05.2012.  AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons  47787,10  31.08.2012.
"Datortehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2012-12 8.1.panta kārtībā

Nolikums

05.04.2012. 20.04.2012.  SIA "LDC Datortehnika"  5304,00 Ls  04.06.2012.
"Priekules Mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta vienkāršota renovācija" PND/2012-11 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma karte

30.03.2012. 13.04.2012.  SIA "HB serviss"  33458,89  10.08.2012.
Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. gada vasaras sezonā PND/2012-10 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Finanšu piedāvājuma formas

23.03.2012. 04.04.2012.

  Iepirkuma procedūrapar asfalta seguma uzturēšanas darbiem pārtraukta, jo pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.

A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

Z/S "Rieksti 1"

 

 

 

 

 

3962,06

 

8269,50

  

 

 

31.10.2012.

Priekules novada domes ēkas daļas vienkāršota renovācija PND/2012-9 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma karte
29.02.2012. 12.03.2012.  SIA "S.A.U. 70"  16917,75  11.06.2012.
"Priekules Mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta vienkāršota renovācija" PND/2012-8 8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma karte

29.02.2012. 12.03.2012.   Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo tehniskajā specifikācijā konstatatēto nepilnību dēļ pretendentu iesniegtie piedāvājumi nav salīdzināmi.    
"Psihologa pakalpojumi projekta"Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs" realizēšanai" PND/2012-7-ESF

8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums)

     

Elvīra Nikiforova

Iveta Lohanska

7290 Ls

4320 Ls

20.12.2013.

20.12.2013.

"Transporta pakalpojumu sniegšana" PND/2012-6-ESF 8.1.panta kārtībā Nolikums 14.02.2012. 27.02.2012.  SIA "MĒTRA A"  4368 Ls  30.12.2013.
"Reitterapijas pakalpojumu sniegšana" PND/2012-5-ESF 8.1.panta kārtībā Nolikums 31.01.2012. 13.02.2012.  Inese Svara  6912 Ls  17.12.2013.
"Būvuzraudzība projektam "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā"" PND/2012-4-ERAF 8.1.panta kārtībā Nolikums 26.01.2012. 06.02.2012.  AS "Ceļu inženieri"  5285 Ls  28.09.2012.
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012. gadā" PND/2012-3 8.1.panta kārtībā Nolikums 19.01.2012. 30.01.2012.  AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons  10416 Ls  31.07.2012.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm"
PND/2012-2
Atklāts konkurss Nolikums 13.02.2012. 20.02.2012.

 SIA "UNICENTRS"

Liepājas rajona gramzdas pagasta zemnieku saimniecība "Ābeļnieki"

" UZVARAS" V. Kadaģa zemnieku saimniecība

33760,50Ls

 

9800 Ls

 

6200 Ls

 

 31.03.2013.

 

31.05.2012.

 

30.04.2012.

"Ogļu piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PND/2012-1 8.1.panta kārtībā Nolikums 12.01.2012. 23.01.2012.  SIA "KTB Stende"  4176,00  31.12.2012.
"Administratīvie pakalpojumi projekta"Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar mācīšanās grūtībām integrācijai Priekules novada izglītības iestādēs" realizēšanai" PND/2011-38-ESF 8.1.panta kārtībā

Nolikums

20.12.2011. 05.01.2012.

 Agrita Purviņa

Guna Remese

Modra Runte

Inga Sedola

Inese Vītoliņa

Henrijs Ķeružis

Aija Vainovska

Ainars Cīrulis

Gundega Rezevska

Ina Dalbiņa

1563,53

1203,67

1240,90

657,68

409,50

285,41

347,45

818,99

124,09

248,18

 31.12.2013.
"1. klases skolēnu ēdināšana Priekules vidusskolā" PND/2011-37 8.1.panta kārtībā (Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojums) - -   SIA "Priekules Zviedru vārti" Ls 3442,69 31.12.2012.
"Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2011-36 8.1.panta kārtībā Nolikums 05.12.2011. 30.01.2012.

KINGS SIA

SIA ''LUKoil'' Baltija R

121 962 

92 229

 2 gadi
"Kanalizācijas tīkla būvniecība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā projekta "ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā" ietvaros" PND/2011-35-ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

29.11.2011. 12.12.2011.  SIA "Grobiņas SPMK"  37 250,16  15.06.2012.
"Būvdarbi projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas""atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" PND/2011-34-KPFI Atklāts konkurss

Nolikums

Darbu apjomi

Tehn. projekts

25.11.2011. 03.01.2011.  "Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS" SIA  Ls 298432,60  23.07.2012.
 "Būvdarbi projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība""  PND/2011-33-ERAF  Atklāts konkurss

Tehniskais projekts

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Papildus informācija 13.12.2011.

 21.11.2011.  27.12.2011.   Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas    
"Ceļu uzturēšanas darbi 2011. / 2012. gada ziemas periodā Priekules pagastā (1. lote)" PND/2011-32 Sarunu procedūra atbilstoši PIL 63. panta pirmās daļas 1. punktam --- --- 14.11.2011.  Z/S "Meldrāji"  Ls 2791,40  30.04.2012.
„Priekules novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas periodā”  PND/2011-31   Atklāts konkurss Nolikums 30.09.2011. 03.11.2011.

 A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

Z/S "Meldrāji"

Z/S "Ašmi"

Z/S "Rieksti -1"

Virginijus Karbausks

Ls  12318,41

 

Ls 9813,58

Ls 8103,60

Ls 11017,45

Ls 2738,85

 30.04.2012.
"Labiekārtošanas darbi Priekules novada Priekules pagasta Kalneniekos" PND/2011-30 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Finanšu piedāvājums

19.08.2011. 30.08.2011.  SIA "Aizputes ceļinieks"  9054,02  31.10.2011.
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam"Dzīvojamās ēkas daļas rekonstrukcija par tūrisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā 2, Priekulē, Priekules novadā"" PND/2011-29 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Pielikums 4.1

Pielikums 4.2

Pielikums 4.3

Pielikums 4.4

17.08.2011. 20.09.2011.  SIA "V projekts"  4210,00  05.12.2011.
"Asfalta bedrīšu remonts Priekules pilsētā" PND/2011 - 28 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Finanšu piedāvājuma forma

28.07.2011. 08.08.2011.  SIA "Aizputes ceļinieks"  5240.00  30.09.2011.
"Malkas piegāde Krotes Kronvalda Ata pamatskolai" PND/2011 - 27 Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 26.07.2011. 08.08.2011.  SIA "UNICENTRS"  3600.00  31.10.2011.
"Būvdarbi projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas""atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" PND/2011-26-KPFI Atklāts konkurss

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Nolikums konsolidēts

Darbu apjomi

Tehn. projekts

Papildus informācija 18.08.2011.

Pielikums papildus informācijai

25.07.2011.

29.08.2011.

20.09.2011.

 Iepirkuma procedūra izbeigta    
"Būvdarbi projektam "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā"" PND/2011 - 25- ERAF Atklāts konkurss

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts(dwg)

Tehniskais projekts(pdf)

Papildus informācija 27.07.2011.

05.07.2011. 08.08.2011  SIA "Ceļu tiltu būvnieks"  269 406,06  31.08.2012.
"Būvdarbu turpinājums projektam "Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" PND/2011 - 24- ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Sākotnējais projekts

Tehniskais projekts būvdarbu turpinājumam

Papildus informācija

29.06.2011. 11.07.2011.  SIA "RELATS"  69278,90  16.09.2011.
"Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija" PND/2011 - 23 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts I

Tehniskais projekts II

13.06.2011. 27.06.2011.  SIA "Būvfirma P.B.A."  36043,30  15.11.2011.

"Objektu izgatavošana un uzstādīšana projekta "Aktīvās atpūtas taku izveide Kalētu mežaparkā "Priediens""ietvaros"

PND/2011 - 22 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 06.06.2011. 20.06.2011.  Ģirts Burvis  12060,00  31.10.2011.
"Jauna autogreidera iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2011 - 21 Atklāts konkurss

Nolikums

Grozījumi nolikumā 29.06.2011.

07.06.2011. 11.07.2011.  SIA "AUTO ITC"  42570,00  15.11.2011.
"Telpu grupas vienkāršota rekonstrukcija Bunkas ciema bilbiotēkas vajadzībām" PND/2011 - 20 - ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma kartes dokumenti

26.05.2011. 08.06.2011.  SIA "PRO DEV"  15301,84  01.11.2011. - 20.12.2011.
"Bunkas kultūras nama skatuves un palīgtelpu rekonstrukcija" PND/2011 - 19 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts I

Tehniskais projekts II

26.05.2011. 08.06.2011.  Iepirkuma procedūra pārtraukta    
"Datortehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" PND/2011 - 18 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Papildus informācija 26.05.2011.

16.05.2011. 30.05.2011.  SIA "Gandat Serviss"  4629,00  09.07.2011.
"Priekules kultūras nama rekonstrukcijas II kārta" PND/2011 - 17 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts:

Apkures sistēma

Elektrosistēmas iekštelpās

Teritorijas apgaismojums

Teritorijas labiekārtošana

Papildus informācija 11.05.2011.

 

06.05.2011.

17.05.2011.

 A/S "Būvmeistars" (par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu)

Iepirkuma procedūra par iepirkuma priekšmeta otro daļu pārtraukta.

 31497,22

 

 

 

 

 15.07.2011.

 

 

 

 

"Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Priekules novada Priekules pilsētā Tirgoņu, Parka, Zāļu, Galvenā, Raiņa un Uguns ielās" PND/2011 - 16 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

Pārējie dokumenti

28.04.2011. 11.05.2011.  SIA "OMS"  21943,22  30.09.2011.
"Dzīvojamās mājas "Ērgļi" Virgas pagastā jumta nomaiņa" PND/2011 - 15 Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 14.04.2011. 28.04.2011.  SIA "PRO DEV"  8364,20  31.08.2011.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PND/2011 - 14 Atklāts konkurss Nolikums 05.04.2011. 05.05.2011.

 A/S "Latvijas Finieris" Liepājas MRS

Z/S "Gobzemji-2"

 44280,00

 

7431,60

 31.03.2012.

 

30.09.2011.

"Būvdarbi projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā"" PND/2011 - 13- ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

25.03.2011. 11.04.2011.  SIA "VEGA-1"  44816,47  30.09.2011.
"Būvdarbu turpinājums projektam "Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"" PND/2011 - 12- ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Tehniskais projekts (zip formātā):

1. kārta

1.kārtas izmaiņu sējums

2. sējums PDF

2. sējums PDF

Papildus informācija 28.03.2011.

Papildus informācia01.04.2011.

24.03.2011. 11.04.2011.  Iepirkuma procedūra pārtraukta    
"Ogļu piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PND/2011 - 11 Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 08.03.2011. 25.03.2011.  SIA "BLĀZMA-BALT" 4410,48 31.12.2011.
"Būvuraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā" PND/2011 - 10 - ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 04.03.2011. 16.03.2011.  SIA "Firma L4" 1800,00  31.08.2011.
"Būvuraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā" PND/2011 - 9 - ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

04.03.2011. 16.03.2011.  SIA "Firma L4"  3861,00  30.09.2011.
"Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē" PND/2011 - 8 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

03.03.2011. 16.03.2011.  Procedūra pārtraukta    
"Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gada vasaras sezonā" PND/2011 - 7 Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Finanšu piedāvājuma formas

01.03.2011. 14.03.2011.

 A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons

Z/S "Rieksti-1"

 

Virginijus Karbausks

 26344,47

 

11026,50

 

3502,30

 

 

31.12.2011.

"Būvdarbi projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā"" PND/2011 - 6 - ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

17.02.2011. 07.03.2011.  Procedūra izbeigta bez rezultātiem    
"Sporta laukuma rekonstrukcija Priekules novada Bunkas pagasta Krotē" PND/2011 - 5 - ELFLA Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

17.02.2011. 28.02.2011.  Procedūra izbeigta bez rezultātiem    
"Būvdarbi projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā"" PND/2011 - 4 - ERAF Atklāts konkurss

Nolikums

Grozījumi nolikumā

Tehniskās specifikācijas:

Nr.1 un Nr.2

Nr.3 un Nr.4

Nr.5

Nr.6

Papildus informācija (02.03.2011.)

Papildus informācija (07.03.2011.)

18.02.2011.  25.03.2011.  SIA "Grobiņas SPMK"  245665,76 30.09.2011.
"Priekules pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2011. gadā" PND/2011-3 Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 28.01.2011. 08.02.2011.  SIA "Aizputes ceļinieks"  13442,33  31.08.2011.
"Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm" PND/2011-2 Atklāts konkurss Nolikums 24.01.2011. 28.02.2011.

 "Uzvaras" V. Kadaģa zemnieku saimniecība

A/S "Latvijas Finieris"

(par malkas piegādi Kalētu un Virgas pagasta pārvaldēm kā arī Purmsātu speciālai internātpamatskolai iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem)

12250,00

 

19350,00

 

 

 

 

 

 

 31.05.2011.

 

31.08.2011.

 

 

 

 

 

 

"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība"" PND/2011-1-ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā Nolikums 19.01.2011. 31.01.2011.  SIA "BELSS"  2590,00  30.06.2011. (autoruzraudzībai tiks precizēts)
"Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam "Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā"" PND/2010-32-ERAF Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Skiču projekts:

*.doc un *.dwg formātā

Teksta daļa

Rasējumi

*.pdf formātā

Teksta daļa

Rasējumi

Papildus informācija (29.12.2010.)

23.12.2010. 10.01.2011.  SIA "Firma L4"  4570,00  11.04.2011. (autoruzraudzībai tiks precizēts)
"Priekules kultūras nama rekonstrukcijas I kārta" PND/2010-31-ELFLA Atklāts konkurss

Nolikums

 Tehniskās specifikācijas

Papildus informācija (06.01.2011.)

20.12.2010.

24.01.2011.  A/S "BŪVMEISTARS"  152709,28  15.08.2011.

"Degvielas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībam"

PND/2010-30 Atklāts konkurss Nolikums 30.11.2010. 05.01.2011.

 "KINGS" SIA

SIA "LUKoil Baltija R"

 32706,00

49014,50

 01.02.2011. - 31.01.2012.

"Lietota kravas pašizgāzēja ar manipulatoru iegāde"

PND/2010-29

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

27.10.2010.

08.11.2010.

Zigmunds Tiškus

12190,00

17.11.2010.

"Priekules novada pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi 2010. / 2011. g. ziemas periodā"

 PND/2010-28

Atklāts konkurss

 Nolikums

20.10.2010.

22.11.2010.

A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Z/S "Meldrāji"

K/S "Audarmuiža"

Z/S "Ašmi"

Z/S "Rieksti-1"

11313,74

8240,49

2459,50

6918,00

10901,79

 30.04.2011.

„Malkas piegāde Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldei”

PND/2010-27

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

18.10.2010.

29.10.2010.

 SIA "Radi Koka Mājas"

5135,20

31.03.2011

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā””

PND/2010-26-ERAF

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma pielikums

30.09.2010.

11.10.2010.

 SIA „FIRMUS Design and Construction”

2900,00

25.01.2011.

(autoruzraudzībai tiks precizēts)

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā””

PND/2010-25-ERAF

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Nolikuma pielikums

30.09.2010.

11.10.2010.

SIA „FIRMUS Design and Construction”

4440,00

06.01.2011.

(autoruzraudzībai tiks precizēts)

„Satiksmes drošības uzlabošana Priekules novada Priekules pagasta Mazgramzdas ciemā”

PND/2010-24

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

24.09.2010.

05.10.2010.

Iepirkuma procedūra pārtraukta

„Lietota mikroautobusa (8+1) iegāde Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldei”

PND/2010-23

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

14.09.2010.

27.09.2010.

SIA ”SD AUTOCENTRS”

9000,00

01.10.2010.

„Sporta laukumu rekonstrukcijas II kārta – basketbola laukuma rekonstrukcija par basketbola laukumu un tenisa kortu”

PND/2010-22-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

03.09.2010.

15.09.2010.

SIA „Aizputes ceļinieks”

17856,53

30.11.2010.

„Tehniskās dokumentācijas sagatavošana kompleksiem risinājumiem siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas””

PND/2010-21-KPFI

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Būves kadastrālā uzmērīšana slieta

Zemes robežu plāns

26.07.2010.

06.08.2010.

SIA ”JR ELEMENTS” ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

9300,00

30.08.2010.

(autoruzraudzībai termiņš tiks precizēts)

„Gramzdas kultūras nama rekonstrukcija”

PND/2010-20-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Materiāli no apliecinājuma kartes

16.07.2010.

28.07.2010.

AS „BŪVMEISTARS”

20378,76

15.02.2011.

„Priekules kultūras nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”

PND/2010-19-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Pielikumi

15.07.2010.

26.07.2010.

SIA ”VV PROJEKTS”

3390,00

20.09.2010.

(autoruzraudzībai tiks precizēts)

„Kalētu Tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija”

PND/2010-18-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Materiāli no apliecinājuma kartes

08.07.2010.

20.07.2010.

SIA ”RK Lauktehnika”

14042,62

30.11.2010.

„Iekārtu iegāde bērnu rotaļu laukumiem Virgas pagastā”

PND/2010-17-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

07.07.2010.

19.07.2010.

SIA ”IMEX”

7083,15

30.09.2010.

„Datortehnikas iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām”

PND/2010-16

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Precizētā finanšu piedāvājuma forma

01.07.2010.

14.07.2010.

SIA ”Gandat serviss”

4175,00

31.08.2010.

„Priekules kultūras nama rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”

PND/2010-15-ELFLA

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Pielikumi

30.06.2010.

12.07.2010.

Iepirkuma procedūra pārtraukta

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā”

PND/2010-14

Iepirkums  8.1.panta kārtībā

Nolikums

Finanšu piedāvājuma formas

Apliecinājums

Tehniskās specifikācijas

Līguma projekts

26.05.2010.

11.06.2010.

AS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”

10661,72

31.12.2010.

Z/s ”UZVARAS”

2100,00

31.12.2010.

SIA ”Aizputes ceļinieks”

32572,5

31.12.2010.

Z/s ”Kamoliņi”

1525,60

31.12.2010.

Jānis Šteins

672,75

31.12.2010.

SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”

21883,04

31.12.2010.

 

Pasākumu kalendārs
Oktobris, 2019
POTCPkSSv
141720
21222627
2831