Aktualitātes
6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas

2018. gada 6. oktobrī Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā , kur izsniegta vēlētāja  personas apliecība, jāizņem vēlētāja apliecība, kuru izsniegs bez maksas.Vēlētāju apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018.gada 24.septembrim. Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa personas apliecība. Vēlētāja apliecība vēlēšanu iecirknī jāuzrāda kopā ar derīgu personas apliecību.

Balsošanas iespējas

Priekules novadā izveidoti pieci vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

578

Priekules kultūras nams

Peldu ielā 1, Priekule, Priekules nov.

581

Bunkas kultūras nams

„Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

587

Gramzdas tautas nams

Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

589

Kalētu pagasta pārvalde

Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag. ,Priekules nov.

602

Virgas pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

 

2018. gada 20. augustā Priekules novada vēlēšanu komisija  (protokols Nr. 2)  apstiprināja Priekules novada iecirkņu komisijas priekšsēdētājus, sekretārus un komisijas locekļus, ar izmaiņām 2018. gada 3. septembrī (protokols Nr. 3): 

578.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs Gundars SOKOLOVSKIS, sekretāre Aivita BRŪVERE-BAUŽE

Komisijas locekļi : Edgars SOKOLOVSKIS, Agrita ZOMMERE, Agnese MEĻĶE,

Arta VOLKEVIČA, Madara JANSONE

 

581.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētāja  Dita PUTERE, sekretāre Laura GARKALNE

Komisijas locekļi : Anna Una JĀKOBSONE, Svetlana GRINBERGA, Agrita RUNTE

 

587.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētāja Rasma MIĶELSONE, sekretāre Sandra ARĀJA

Komisijas locekļi : Vineta LEMKENA, Inese MIĶELSONE, Gunta GRUNTIŅA

 

589.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētāja Daiga TILGALE, sekretāre Inga KADIĶE

Komisijas locekļi: Daiga AUZENIECE, Andrejs LOHANSKIS, Inga PRŪSE

 

602.vēlēšanu iecirknis

Priekšsēdētājs  Guntis ŠALMS,  sekretāre Marina KOKOVIHINA

Komisijas locekļi: Inese ARTAMONOVA, Guntis HŪNS, Agita ĶUDE

 

Vēlēšanu iecirkņu komisiju darba laiks

No 1. oktobra vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Pirmdien, 1.oktobrī no plkst. 17 līdz 20

Otrdien, 2.oktobrī no plkst. 08 līdz 11

Trešdien,  3.oktobrī – no plkst. 17 līdz 20

Ceturtdien, 4.oktobrī  – no plkst. 09 līdz 12

Piektdien, 5.oktobrī – no plkst. 10 līdz 16

Vēlēšanu dienā 2018. gada 6. oktobrī vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot  savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra līdz 6.oktobrim  plkst. 12.00  vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Kā pieteikt balsošanu mājās 13.Saeimas vēlēšanās

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, pirms vēlēšanām raksta iesniegumu, ka grib balsot mājās. Iesniegumā jāuzraksta:

·         vārds (vārdi) , uzvārds, personas kods,

·         adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, tālruņa numurs,

·         jānorāda, ka nevar vēlēt vēlēšanu iecirknī  un grib vēlēt mājās,

·         iesniegumu paraksta.

Iesniegumu Jūsu vārdā drīkst aizpildīt un vēlēšanu iecirknī nogādāt arī Jūsu uzticības persona. Vēlēšanu komisija pieņems arī brīvā formā rakstītus iesniegumus.

 

P.S. Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgie. Priekules novada vēlēšanu iecirkņos balsi glabāšanā nevarēs nodot. Tuvākie vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā atrodas:

Kuldīgas novads: iecirknis Nr. 547 – Vidusskola, Piltenes ielā 25, Kuldīga;

Saldus novads: iecirknis Nr. 803 – Saldus pašvaldības ēka, Kuldīgas ielā 3, Saldus;

Liepāja : iecirkņi Nr.224 – profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Ventspils iela 51, Liepāja;

                              Nr. 232 – “Liepājas latviešu biedrības nams”, Rožu laukums 5/6, Liepāja.

 

Priekules novada vēlēšanu komisija, www.cvk.lv

 

Pasākumu kalendārs

Vai esat izlēmis, par ko balsot 13. Saeimas vēlēšanās?

Rezultāti