Aktualitātes
6. Priekules novada mazo dziedātāju konkurss “Cālēns 2018”


Mūsu mazākajiem skanīgo balsu pavēlniekiem Priekules novadā ir iespēja sevi parādīt konkursā “Cālēns”. Šogad mazie dziedātāji 23. martā tiksies Gramzdas tautas namā.

No vienas puses, konkurss ik gadu maina norises vietu, bet no otras puses, šogad tam ir vēl kāds pamatojums: pirms gada galveno balvu - “Priekules novada Cālēns 2017” saņēma gramzdeniece Nikija Elizabete Babko savas skolotājas Skaidras Klasiņas vadībā.

Pēdējos trīs gadus novada mazie dziedātāji piedalās arī Ikara svētku programmās. 2016. gadā kopā ar pazīstamajiem dziedātājiem Ingu Ulmani un Aigaru Voitišķi, bet 14. Ikara svētkos koncertuzvedumā “Teātris, es un Priekules cālēns”. Bērniem tā ir pirmā pieredze uz lielās skatuves, bet vecākiem un pedagogiem lepnums par mazajiem.


Aicinām novada dziedāšanas skolotājus saskatīt savā apkārtnē dziedāt gribošus bērnus un sagatavot viņus šā gada konkursam. Vēl jo vairāk – šis ir Latvijas simtgades svētku laiks. Pašiem mazākajiem, kā parasti,  jādzied viena, bet pārējiem – divas dziesmas.

Anketas var lejupielādēt šeit!

Nolikumā šeit var precīzi iepazīties ar konkursa noteikumiem.


Par savu dalību lūdzam savlaicīgi līdz 13. martam informēt Gramzdas pagasta kultūras pasākumu organizatori Guntu Gruntiņu, lai var apjaust konkursantu skaitu un labi saplānot mēģinājuma un konkursa gaitu. Uz tikšanos Gramzdā!

 

Gundars Venens,
kultūras nodaļas vadītājs

Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti