Aktualitātes

Laikā no 13.07. – 24.07.2020. Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus nepieņems.

Atpakaļ