Aktualitātes

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” būvdarbu stadijā

 

 

 

2020.gada 1.jūnijā Priekules novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “SKORPIONS VS” par projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) paredzēto būvdarbu veikšanu dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveidei sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvdarbu izmaksas 120144,51 EUR.

Autoruzraudzību veic SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Autoruzraudzības izmaksas 453,75 EUR.

Būvuzraudzību veic SIA “TAIGERS”. Būvuzraudzības izmaksas 1452,00 EUR.

Būvdarbu rezultātā tiks izveidotas specializētās darbnīcas (2 telpas), dienas aprūpes centra nodarbību telpa, atpūtas telpa pakalpojumu saņēmējiem, konsultāciju telpa, kabinets darbiniekiem, tualete (nodrošinot pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti), tiks paplašināta virtuve un gaitenis, izbūvētas evakuācijas kāpnes, ierīkota ventilācija. Vides pieejamības nodrošināšanai tiks ierīkots vertikālais pacēlājs no ēkas 1.stāva uz 2.stāvu, paplašināta uzbrauktuve pie ieejas ēkā.

Būvdarbu pabeigšanas termiņš 01.10.2020.

    

 

Priekules novada sociālā dienesta vadītāja,

projekta vadītāja Andra Valuže

06.08.2020.

Atpakaļ