Aktualitātes

Uzlabos Bunkas kultūras nama aprīkojumu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

Uzlabos Bunkas kultūras nama aprīkojumu

  

Vasaras saulgrieži Bunkas kultūras namam nesa priecīgu vēsti, jo tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000007 galīgo apstiprināšanu.

Šī projekta ietvaros iecerēts Bunkas kultūras namā nomainīt nolaižamo ekrānu, kas godam kalpojis no 1995.gada. Ekrāns ir nolietojies un nenodrošina labu attēla kvalitāti. Jaunais ekrāns nodrošinās labāku attēla kvalitāti, kā arī tā novietojums sniegs papildus iespējas dažādot skatuves noformējumu. Tā kā ar ekrāna nomaiņu vien sniegtos pakalpojumus pilnībā nevar uzlabot, iecerēts iegādāties arī modernu projektoru. Jaunais projektors tiks novietots aiz skatuves drapērijām, tādējādi nodrošinot, ka starp skatītāju un ekrānu nav traucējošu elementu. Projektora novietojums ļaus attēlot uz jaunā ekrāna ne tikai filmas, prezentācijas, bet arī dažādus fonus skatuves noformējumam netraucējot darbību uz pašas skatuves. Lai uzlabotu kultūras nama apskaņošanas iespējas, projektā iegādāsimies arī mobilo akustisko sistēmu, kuru pēc vajadzības varēs izmantot arī brīvdabas pasākumos. Vēl projektā paredzēts iegādāties jaunu portatīvo datoru aprīkotu ar atbilstošu programmatūru, lai jaunais projektors varētu tikt veiksmīgi izmantots, jo šobrīd kultūras nama rīcībā ir tikai vecs stacionārais dators un līdz šim pasākumos, kur tika veiktas demonstrācijas izmantojot projektoru, portatīvo datoru aizņēmās. Veicot minētos uzlabojumus Bunkas kultūras nama sniegto pakalpojumu kvalitāte un iespējas tiks uzlabotas. Ieguvēji būs gan skatītāji, gan amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, gan protams arī darbinieki, jo kultūras nams kļūs vēl modernāks un tā sniegtie pakalpojumi vēl pievilcīgāki.

Jūlija sākumā tika parakstīts pirmais iekārtu piegādes līgums ar SIA “Baltijas Biroju Tehnoloģijas” par projektora un ekrāna piegādi un uzstādīšanu par kopējo summu ar PVN 11 787,69 EUR. Parakstīšanas fāzē ir līgums par apskaņošanas iekārtu iegādi un tiek veikta cenu aptauja portatīvajam datoram ar programmatūru.

            Projekta kopējās izmaksas EUR 17 337,84  ar PVN no kurām EUR 11 269,59 ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Līdzfinansējumu nodrošina Priekules novada pašvaldība.

15.07.2020.

 

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja

Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

Atpakaļ