Aktualitātes

Aicinām izvēlēties rēķinu saņemšanu elektroniski

 Lai ekonomētu pašvaldības līdzekļus par pasta pakalpojumiem, kas no 2020. gada palielināsies, un vienkāršotu iedzīvotājiem pakalpojumu rēķinu saņemšanu, tiem iedzīvotājiem, kas vēlas turpmāk rēķinus saņemt elektroniski, aicinām  pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, paziņojot pašvaldībai savu e-pasta adresi izmantojot vienu no iespējām:


- iesniedzot pašvaldībā iesniegumu elektroniskā formā;
- sūtot to uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv;
- papīra formātā Priekules novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē;

 Atgādinām, ka juridiskām personām saziņai ar nodokļu administrāciju ir pienākums  paziņot pašvaldībai savu e-pasta adresi (LR likuma “ Par nekustama īpašuma nodokli” 9.panta pirmās daļas (11) pants).

 

IESNIEGUMS

Atpakaļ