Aktualitātes
Atgādinājums politiski represētām personām

Lūgums savlaicīgi iesniegt pašvaldībai iesniegumus par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2018.gadam.

Iesniegumam pievienot politiski represētās personas apliecības kopiju.

Marina Kokovihina
Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste
(tālr.29430925)

Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti