Aktualitātes
Dullā Daukas literārās prēmijas konkurss

Jau vairākus gadus Priekules novada skolu skolēni  tiek aicināti piedalīties Dullā Daukas literārās prēmijas konkursā. Tā dalībnieki var rakstīt pasakas, stāstus, miniatūras, fabulas, dzejoļus un citu žanru darbus. Kā paredz nolikums, veikumu vērtē neatkarīgs eksperts. Pirms tam darbi tiek kodēti, lai novērtējums būtu maksimāli godīgs.

Šogad konkursa noslēguma pasākums notika Krotes Kronvalda Ata pamatskolā 12. aprīlī. Bija aicināti piedalīties visi rakstītāji un viņu skolotāji. Piedalījās arī darbu vērtētāja – rakstniece un dzejniece Jana Egle. "Veicot iesniegto darbu izvērtēšanu, vislielāko prieku un lielākās grūtības sagādāja 1.- 3.klašu grupas uzvarētāju izvēle. Bija ļoti daudz savdabīgi uzrakstītu darbu. Mazie bērni vēl ir ļoti patiesi un raksta tā, kā jūt, bez pozas un uzspēles. Iepriecināja arī vidusskolas grupas vienīgā iesniegtā darba atraktivitāte un labdabīgā ironija, tāpēc šis darbs arī bez konkurences izpelnījās pirmo vietu. Kopumā varu teikt, ka Priekules novada latviešu valodas un literatūras skolotāji ir paveikuši lielu un svētīgu darbu, mudinot bērnus un jauniešus izpausties rakstniecībā. Ceru, ka no tagadējiem skolēniem izaugs vismaz kāds mans kolēģis rakstnieks."

4. klases skolēni parādīja priekšnesumu par to, kas notiek, ja tic brīnumiem. Godalgotie dalībnieki lasīja savus darbus, saņēma diplomus un balviņas, bet noslēgumā visi cienājās ar kliņģeri un tēju.

 

Pavisam konkursā darbus iesniedza 46 skolēni.

1. - 3. klašu grupā darbus iesniedza 18 skolēnu.
1. vieta - Paula Klievēna, 2. vieta - Darens Miltenis, 3. vieta - Eimija Marta Baumane, Atzinība - Elisa Tuskena, Santa Fromane, Annija Āboliņa.

4. - 6. klašu grupā startēja 14 skolēnu.
1. vieta - Elizabete Zīverte, 2. vieta - Reinis Isakovs, 3. vieta - Bruno Bergmanis, Atzinība - Kārlis Ivanovs, Karlīna Samata.

7. - 9. klašu grupā bija jāvērtē 13 skolēnu darbus.
1. vieta - Vanesa Bauže, 2. vieta - Evelīna Jankevica, 3. vieta - Alīna Nellija Sedola, Atzinība- Jūlija Kņūta.

10. - 12. klašu grupā piedalījās viens skolēns - Arvīds Kurāts. Viņam tika piešķirta 1. vieta.

Pateicības un balviņas saņēma arī visi skolotāji, kuri virzīja un gatavoja skolēnus šim konkursam: Agrita Otaņķe, Iveta Tuskena, Baiba Biezbārde- Ločmele, Agnese Razma, Gunita Lācīte, Marika Šeflere, Agita Zuļģe, Indra Ivanova, Ruta Bružika, Dina Strēle, Nora Norenberga, Aija Birze, Ilona Balande, Gaļina Šteina, Mārīte Sergejeva, Valda Valpētere.

Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma organizēšanā, īpaši izglītības vadītājai Priekules novadā Agritai Purviņai, direktorei Gitai Spiģerei, skolotājai Dinai Strēlei un 4. klases skolēniem!

                     

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Nora Norenberga

 

 

Pasākumu kalendārs