Aktualitātes
Grāmatas par dabas bagātību saglabāšanu

Priekules novadā saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes dāvinātā sešu grāmatu sērija “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanā”.

Sešu sējumu izdevums aptver informāciju par piekrastes, upju un ezeru, pļavu un ganību, purvu, iežu atsegumu un mežu biotopu grupām.

Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti, meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem: kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības. 

ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas izdotas 2017. gadā. Sešu grāmatu sērija pieejama ikvienam interesentam Priekules bibliotēkā.