Aktualitātes
Izsludina EP vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos

Priekules novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā, izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos darbam komisijā Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.

             Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams personīgi no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 4. aprīlim Priekules novada vēlēšanu komisijai – Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, tālrunis 26423443, katru darba dienu no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Iecirkņa komisiju locekļu skaits

578.

Priekules kultūras nams

Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads

7

581.

Bunkas kultūras nams

„Bunkas kultūras nams”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.

5

587.

Gramzdas tautas nams

Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules novads    

5

589.

Kalētu pagasta pārvalde

Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules novads

5

602.

Virgas pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules novads

5

  

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu iecirkņa komisijā ir:

1.     reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2.     ne mazāk kā desmit vēlētājiem;

3.     attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim;

          Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1.kurš prot latviešu valodu;

2.kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3.kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4.kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5.kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

P.S. Komisijas loceklim nepieciešamas prasmes darbā ar datoru, jo jāstrādā ar vēlēšanu programmu.


Pieteikums iesniedzams PERSONĪGI Priekules novada vēlēšanu komisijā.


Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājas lapā: www.cvk.lv. Veidlapu aizpildīt datorrakstā.


Priekules novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Juškeviča

Pasākumu kalendārs