Aktualitātes
Izsludina pašvaldības projektu konkursu

Priekules novada pašvaldība izsludina projektu konkursu ar 3 virzieniem:
"Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā",
"Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā";
"Kultūras iniciatīvas Priekules novadā".

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties šeit! 


Projektus var iesniegt līdz 6. aprīlim plkst. 17. Projekta iesniegums pieejams šeit! 

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Priekules novada pašvaldības projektu koordinatoru Guntaru Janku (tālruņa numurs 26368221; e-pasta adrese guntars.jankus@priekulesnovads.lv).

Pasākumu kalendārs