Aktualitātes
Jaunajā sezonā Bunkas kultūras nams piedāvā

Otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14 līdz 15 vingrošanas nodarbības sievietēm (par maksu). Vecumam nav ierobežojuma.

Otrdienās pulksten 17 dāvanu iesaiņošanas pulciņš (par maksu).

Piektdienās no pulksten 15 bērnu deju kolektīva ”Sienāzīši” mēģinājums. Būs iespēja kopā ar bērniem dejot arī viņu vecākiem. Pirmā tikšanās 6. oktobrī.

Ceturtdienās no pulksten 17 un svētdienās no pulksten 12 kristīgā ansambļa mēģinājumi.

Trešdienās no pulksten 12 līdz 16 radošo darbu pulciņa nodarbības.

Folkloras kopas “Traistēni” nodarbības un mēģinājumi Krotes skolā. Par laiku vienosimies.

Lūgums katram apsvērt savas iespējas un intereses un līdz 25. septembrim pieteikties kultūras namā pie Maldas Andersones vai zvanīt pa tālruni 29296265.

 

Pasākumu kalendārs

Kā veicināt pieteikšanos pašvaldības projektu konkursā?

Rezultāti