Aktualitātes
Kalētu pagastā mainīs pasta nodaļas modeli un darbalaiku

Priekules novada Kalētu pagastā no 2019. gada 21. marta zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ tiek mainīts Kalētu pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta. 

Turpmāk Kalētos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 11 līdz plkst. 12 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās pagasta tautas nama telpās Liepu alejā 6 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Kalētu pasta nodaļā, kas vidēji veido tikai piecus pasta sūtījumus darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Kalētu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā. 

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c. 

Ar pastnieka starpniecību Kalētu iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Kalētu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281954.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Kalētu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 634 30325 vai 25700025 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Bārtas pasta nodaļu Pasta ēkā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst. 8 līdz plkst. 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Kalētu pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019. gada 21. marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

Gundega Vārpa,
Latvijas Pasta Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs