Aktualitātes
Mainās personas koda piešķiršanas kārtība

Ar šā gada 1. jūliju stāsies spēkā grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā par personas koda piešķiršanu, informē LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Stājoties spēkā jaunajam regulējumam:

personas kods tiks veidots no vienpadsmit cipariem (ciparu skaits personas kodā nemainās), nodrošinot personas kodu neatkārtošanos;
personas koda pirmie cipari būs “32”, bet pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no “0”līdz “9“. Personas nevarēs izvēlēties sev vēlamo vienpadsmit ciparu kombināciju, to automātiski ģenerēs sistēma;
pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem atdalīs ar defisi (tāpat kā tas ir šobrīd).

Atbilstoši  minētajam, personas koda pirmā daļa vairs nesaturēs personas dzimšanas datus.

Visiem bērniem, kuru dzimšanas fakts tiks reģistrēts no 1. jūlija, personas kods tiks ģenerēts, ievērojot jauno regulējumu personas koda veidošanā (personas koda pirmā daļa nesaturēs bērna dzimšanas datus), neatkarīgi no tā, vai bērns  ir dzimis pirms 1. jūlija (pirms grozījumu spēkā stāšanās). Bērna personas kods tiek ģenerēts un piešķirts bērna dzimšanas fakta reģistrācijas brīdī.

Vecāki nevarēs izvēlēties, vai bērna personas kodu ģenerēt, norādot dzimšanas datus, atbilstoši šā brīža regulējumam, vai pēc jaunā regulējuma. Visiem personas kods tiks ģenerēts atbilstoši jaunajam regulējumam, nenorādot dzimšanas datus.

Persona, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam (ieskaitot), sākot ar 2017. gada 1. jūliju būs tiesīga vienu reizi, personīgi iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniegumu, lūgt, lai maina tai piešķirto personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums.

Papildus jāuzsver – ja personas kods vienreiz būs mainīts, otrreiz to mainīt uz citu vai atpakaļ uz tādu, kāds bija pirms maiņas (ar dzimšanas datiem), nevarēs. Mainot personas kodu, personu apliecinošs dokuments kļūst nederīgs un tas ir jāmaina, par ko paredzēta valsts nodeva.

Papildus informāciju par personas koda piešķiršanu, maiņu un ar to saistītajiem jautājumiem var iegūt Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs

Kuras darba formas ir efektīvākās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”?

Rezultāti