Aktualitātes
Materiāli atbalstīs represētos

Šogad Priekules novada pašvaldības domē pieņemts lēmums piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu 20 eiro apjomā Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētām personām.

Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (14. jūnijs). Līdz šim materiāla pabalsta nebija, tika organizēta ekskursija vai kāds cits plašāka mēroga pasākums. Vietēja mēroga pasākumi, kuros pulcējas represētie, dalās atmiņās, klausās koncertu vai skatās filmu, turpināsies tāpat kā līdz šim.

Vēl saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja īpašums netiek izmantots saimnieciskai darbībai, represētai personai, pamatojoties uz iesniegumu, tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50 % apjomā.

Priekules novadā dzīvo 52 politiski represētas personas.

 

Pasākumu kalendārs

Ar kādām sajūtām sagaidāt Latvijas simtgadi?

Rezultāti