Aktualitātes
Brīvās medību platības

 Brīvās iznomājamās medību platības uz pašvaldībai piederošiem/piekrītošiem zemes gabaliem Gramzdas pagastā.

Sarakstu skatīt šeit

Iesniegums un pievienojamie dokumenti iesniedzami atbilstoši 24.04.2014. noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi”  prasībām līdz 2017.gada  28.aprīlim.

Sīkāka informācija:

Par zemēm- zemes lietu speciāliste M.Kokovihina, tel.29430925

 

Par dokumentiem- jurista palīgs A.Mickus, tel. 63497910

 

Pasākumu kalendārs

Kādā veidā aktivizēt ielu tirdzniecības laukuma izmantošanu?

Rezultāti