Novada domē mainās deputātu sastāvs

Novada domē mainās deputātu sastāvs

Ceturtdien, 25. aprīlī, Priekules novada domes sēdē deputāti izskatīja 2019. gada 18. aprīlī pašvaldībā saņemto Priekules novada pašvaldības domes deputāta Arņa Kvietkauska iesniegums, kurā deputāts informē par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa personisku iemeslu dēļ. 

Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ. Domes deputāti sēdē vienbalsīgi lēma izbeigt pirms termiņa deputāta pilnvaras Priekules novada pašvaldības domes deputātam A. Kvietkauskam. Lēmums stājies spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

Ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2019. gada 23. aprīļa protokolu Nr.3, 1.§, deputāta A. Kvietkauska vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Gatis Volkevičs no deputātu kandidātu saraksta “Latvijas Reģionu apvienība”. Deputātu kandidāts ir iesniedzis rakstveida piekrišanu par deputāta pilnvaru uzsākšanu Priekules novada pašvaldības domē.  

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja G. Volkeviča deputāta pilnvaru uzsākšanu un ievēlēja viņu Priekules novada pašvaldības domes Tautsaimniecības un attīstības pastāvīgajā komitejā, kā arī Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgajā komitejā par pastāvīgo komitejas locekli. Lēmums stājies spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

2019. gada 25. aprīļa domes sēdē nepiedalījās ne A. Kvietkausks, ne G. Volkevičs.

 

Atpakaļ