Aktualitātes
Pašvaldības pārstāvji aicina apmeklēt iedzīvotāju sapulces

 Priekules novada pašvaldība rīko ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās  katras nozares galvenie speciālisti un vadītāji sniegs informāciju par paveikto:

 

·        Projektu ieviešanu,  ES fondu līdzekļu apguvi un atbalstu uzņēmējdarbībai novadā - attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka;

·        Izglītības jautājumiem – novada Izglītības vadītāja Agrita Purviņa;

·        Kultūras norisēm – kultūras vadītājs Gundars Venens;

·        Sporta aktualitātēm – sporta vadītājs – Mārtiņš Mikāls;

·        Sociālajiem jautājumiem – sociālā dienesta vadītāja – Mārīte Gertnere;

·        Bērnu tiesību jautājumiem – bāriņtiesas priekšsēdētāja – Olga Niedola.

·        Par paveikto un problēmām ūdensapgādē un mājokļu apsaimniekošanā  Virgas, Priekules pagastos un Priekules pilsētā - SIA “Priekules nami” valdes loceklis Jānis Kaucis;

·        Katras pārvaldes vadītājs iepazīstinās ar 2017.gada plānotajiem darbiem.

 

Sanāksmēs piedalīsies pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis un izpilddirektors Andris Razma.

Kopīgi atbildēsim uz iedzīvotāju jautājumiem un uzklausīsim ierosinājumus.

 

Tikšanās ar iedzīvotājiem notiks:

14.martā pulksten 18 - Priekules Kultūras namā;

21.martā pulksten 18 - Bunkas Kultūras namā;

28.martā pulksten 18 - Kalētu Tautas namā;

29.martā pulksten 18 - Gramzdas Tautas namā.

5. aprīlī pulksten 15.30 - Purmsātu Brīvā laika centra zālē, pulksten 18 Virgas Tradīciju namā. 

 

Pasākumu kalendārs

Kā veicināt pieteikšanos pašvaldības projektu konkursā?

Rezultāti