Aktualitātes

Paziņojums par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Paziņojums par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Priekules  novada pašvaldības domes 2019.gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr.679 (protokols Nr.15, 85.punkts), laika posmā no 2020. gada  10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu  1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumi ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek precizēts funkcionālais zonējums, prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei Priekules novada teritorijā.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2020.gada 10.janvāra līdz 10.februārim (ieskaitot), varēs iepazīties: Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434:

·         Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08.00-12.00 un 12.45 – 17.00;

·         Piektdienās  08.00-12.00 un 12.30 -15.30.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas ELEKTRONISKO versiju, laika posmā no 2020.gada  10.janvāra līdz 10.februārim (ieskaitot), varēs iepazīties Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv (sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” -> “Priekules novada teritorijas plānojums” vai sekojot saitei: http://www.priekulesnovads.lv/priekules-novada-teritorialais-planojums#menu-anchor ) un Telpiskās attīstības plānošanas sistēmas vietnē https://tapis.gov.lv/ .

 

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, laika posmā no 2020. gada 10. janvāra līdz 10. februārim (ieskaitot), būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

·         Klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

·         Sūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

·         Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulesnovads.lv .

            Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES norisināsies:

30.01.2020.:

·         16:00 Kalētu tautas nams, Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.;

·         18:00 Gramzdas tautas nams, Skolas iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.;

31.01.2020.:

·         15:00 Virgas pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.;

·         17:00 Bunkas kultūras nams, “Bunkas kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.;

·         19:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov.

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS MŪSU NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U. Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674, e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv 

Atpakaļ